واژه نامه بوردیو( ۱۲): سرمایه نمادین

ترجمه ناصر فکوهی سرمایه نمادین ( بازتولید سلطه، خشونت نمادین، برسمیت شناختن – عدم شناخت ) « از آنجا که سرمایه نمادین چیزی نیست جز سرمایه اقتصادی یا فرهنگی، زمانی که شناخته و به رسمیت شناخته شود، وقتی که این سرمایه بنا بر مقولات…

گزارش سخنرانی: جهان با بن بستی اساسی روبروست

بهناز خسروی درباره «خشونت» از دیدگاه انسان‌شناسی واژه خشونت، معانی و مفاهیم متعددی را در ابعادی متفاوت در ذهن متبادر می‌کند. فیلسوفان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان و دیگر اصحاب علوم انسانی هر یک با رویکرد خود، این مفهوم را…

نیازی به فکر کردن نیست، «کامنت بگذارید!»

با گسترش اشکال جدید رسانه‌ای، حجم گسترده‌ای از سرمایه‌ها به جیب فروشندگان فضاهای اینترنتی و ابزارها و رسانه‌های الکترونیکی سرازیر می‌شود و گروه بزرگی از مردمان که سخن گفتن و شنیدن، به هر بهایی برایشان از نان شب واجب‌تر است، هر روز از هر…

آیا «رسوایی» دومزیل وجود داشته است؟

موضوع مطالعات هند و اروپایی گاه با «رسوایی» هایی همراه بوده است! می دانیم که نازی ها علاقه زیادی به آن داشتند که به آریا استناد کنند و آریایی ها را به اصطلاح فاتحان هندو اروپایی بنامند. بنابراین زمانی این گونه به نظر می رسید که علاقمندی به…

مهاجرت : مسئله ای همواره مطرح در جهان

ژوزف آلفرد گرینبلت ترجمه ناصر فکوهی یکی از مشخصات جوامع انسانی همواره حرکات افراد از نقطه ای به نقطه دیگر بنا بر نیازهایشان به انگیزه یا زیر فشار موقعیت های اقلیمی، اقتصادی و سیاسی بوده است. در سال 2005، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم، از…

سرمایه داری: بحران اجتماعی یا اقتصادی

بحث خود را با تاکید بر نکته‌ای اساسی شروع کنیم:* لزوم پرهیز از نوعی تفکر خودمدارانه و خود محوربینانه نسبت به مسایلی که در جهان امروز می‌گذرد، و توجه به این امر که ما امروز بیش از هر زمان دیگری در جهانی زندگی می‌کنیم که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی…

غزه، دور باطل خشونت و بن بست «مسئله یهود»

غزه، امروز زیر آتش و بمباران های پی درپی و ورود تانک های اسرائیلی می رود تا تجربه دردناک دیگری را از سر بگذراند و سردمداران نظام آپارتایدی اسرائیلی گمان می کنند که با پنجه آهنین می توانند یک بار برای همیشه «تند روان» را دور زده و کار را به…

خلاقیت و ترجمه

فصلنامه مترجم: این واقعیتی انکار ناپذیر است که ما در یکصدساله اخیر ازنظر فرهنگی بیشتر مصرف کننده بوده ایم تا تولیدکننده .در چنین شرایطی ترجمه به عنوان مهمترین ابزار آشنایی ایرانیان با جریانهای فرهنگی معاصر در جهان مطرح بوده است .از همین رو…

آخرین پروژه های بوردیو

لوئیک وکان ترجمه ناصر فکوهی پیر بوردیو یکی از صاحب اندیشانی بود که به حیات روشنفکرانه فرانسه الگو می بخشید(...)ا و استاد کلژ دو فرانس و یکی از مهم ترین جامعه شناسان نسل خود به حساب می آمد. الگوهایی که وی درباره «عادتواره» و «سرمایه…

گزارش نمایش فیلم Z

هادی دوست محمدی نخستین برنامه از نمایش فیلم های سیاسی داستانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بعه ابتکار گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی و انجمن دانشجویی انسان شناسی این دانشکده روز 14 آبان ماه 1387 در محل دانشکده با…