تعاریف فرهنگی: تمدن

در این مجموعه برای هر یک از مفاهیم فرهنگی و گاه اسامی خاص در همین حوزه، توصیفی کوتاه ارائه می شود. متن‌ها به وسیله دکتر ناصر فکوهی ، استاد انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ نوشته شده، و ویدیو ها…

گفتارهای عمومی: ملی گرایی و فرهنگ بخش اول

در این گفتار عمومی به موضوع ملی گرایی در پیشینه دویست ساله‌اش در جهان و پیشینه صد ساله‌اش در ایران و ارتباط آن با فرهنگ اشاره می شود. ملی‌گرایی در طول این مدت توانسته است چنان فرهنگ پهنه های گوناگون را در جهان «تصاحب» کند و در مردم درونی…

ملی‌گرایی و فرهنگ: بخش دوم

در بخش دوم این گفتار عمومی ادامه بحث بخش اول را درباره سوء استفاده دولت‌ها از فرهنگ و ایجاد تنش و درگیری میان مردم را که با تصور خام خود از یک گذشته و یک آینده فرهنگی خاص خود و برتر از دیگران حاضر می شوند در خدمت دولت ها دست به بدترین…

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۱۱): مردی با دوربین فیلمبرداری

مردی با دوربین فیلمبرداری ژیگا ورتوف (۱۸۹۶-۱۹۵۴) / فیلمساز روس انقلاب ۱۹۱۷، سبب شد که روسیه از زیر سرکوب و خفقان استبداد عقب‌مانده تزاری بیرون بیاید: در سال‌های نخست انقلاب، امیدهای زیادی در دل‌ها زنده شدند که در یک کلام می‌توان گفت بر…

روایت یک کتاب: اسلحه، میکروب و فولاد، سرنوشت جوامع انسانی (۱۹۹۷) – جرد دایموند

معرفی کوتاه ناصر فکوهی درباره کتاب اسلحه، میکروب... . این کتاب تحول فرهنگ انسانی را در طول قرن‌ها که به موقعیت کنونی رسیده است را بررسی می کند و دیدگاهی بین رشته‌ای دارد.

روایت یک کتاب: فرهنگ اندیشه‌های سیاسی (۱۳۸۵) – آیزیا برلین (ویراستار)

معرفی کوتاه فرهنگ اندیشه‌های سیاسی که زیر نظر آیزیا برلین به وسیله گروهی از نویسندگان متخصص در قالب مقالات نسبتا بلند ارائه شده است و با ترجمه بسیار خوب خشایار دیهیمی منتشر شده است. این کتاب یکی از کتاب های مرجع بسیار مناسب برای همه کسانی…

مفاهیم فرهنگی: جمعیت شناسی

در این مجموعه برای هر یک از مفاهیم فرهنگی و گاه اسامی خاص در همین حوزه، توصیفی کوتاه ارائه می شود. متن‌ها به وسیله دکتر ناصر فکوهی ، استاد انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ نوشته شده، و ویدیو ها…

چهره‌های زمان – خسرو سینایی

مجموع چهره‌های زمان هر بار به یکی از چهره‌های شاخص ادبیات ، فرهنگ و هنر ایران اختصاص دارد. متن کوتاه این ویدیو‌ها از ناصر فکوهی، عکس‌ها از مهرداد اسکویی و موسیقی از آقای بردیا صدر نوری است و یک گروه مجرب از گرافیست‌ها و فیلمسازان نیز این…

چهره‌های زمان: مرتضی ممیز

مجموع چهره‌های زمان هر بار به یکی از چهره‌های شاخص ادبیات ، فرهنگ و هنر ایران اختصاص دارد. متن کوتاه این ویدیو‌ها از ناصر فکوهی، عکس‌ها از مهرداد اسکویی و موسیقی از آقای بردیا صدر نوری است و یک گروه مجرب از گرافیست‌ها و فیلمسازان نیز این…

چهره‌های زمان: توران میرهادی

مجموع چهره‌های زمان هر بار به یکی از چهره‌های شاخص ادبیات ، فرهنگ و هنر ایران اختصاص دارد. متن کوتاه این ویدیو‌ها از ناصر فکوهی، عکس‌ها از مهرداد اسکویی و موسیقی از آقای بردیا صدر نوری است و یک گروه مجرب از گرافیست‌ها و فیلمسازان نیز این…