کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۱۱): نوشتار ِ نوین ِ مردم‌نگاری

 

جرج مارکوس، انسان‌شناس آمریکایی، در سال ۱۹۸۶ کتاب «نوشتن فرهنگ» را همراه با جیمز کلیفورد گردآوری کرد و مجموعه‌ای از جستارهای انسان‌شناختی به انتشار رساند. در همین سال نیز «انسان‌شناسی به مثابه نقد فرهنگی» را همراه مایکل فیشر، منتشر کرد . آنها بدین ترتیب شیوه‌ و رویکرد بسیار نوین و منحصر به فردی در روایت ِ پژوهشی انسان‌شناختی از واقعیت اجتماعی ایجاد کردند: نثر ِ خشک ِ دانشگاهی و نگاه دوردست ِ انسان‌شناس ِ بی‌تفاوت به روشنی جای خود را  به نثری زنده و انسانی و همدلی حسی و بازتابنده پژوهشگر با موضوع کارش می‌داد. روش و رویکردی که عموما به «مردم‌نگاری ِ آمریکایی» معروف شدند و ده‌ها سال مورد اعتراض دانشگاهیان نسل ِ پیشین بودند. اما امروز، این روش و نگاه به شدت در حال رشد کردن در پژوهش‌‌های انسان‌شناختی هستند

ناصر فکوهی /  ۱۴۰۱