چهره‌های زمان: عباس مشهدی‌زاده

مجموع چهره‌های زمان هر بار به یکی از چهره‌های شاخص ادبیات ، فرهنگ و هنر ایران اختصاص دارد.

متن کوتاه این ویدیو‌ها از ناصر فکوهی، عکس‌ها از مهرداد اسکویی و موسیقی از آقای بردیا صدر نوری است و یک گروه مجرب از گرافیست‌ها و فیلمسازان نیز این پروژه را همراهی کرده‌اند که در فیلم نام همگی آمده است. این برنامه به عباس مشهدی‌زاده ایرانی اختصاص دارد.