هویت در معماری و چالش هایش

 

به اطلاع می رساند سخنرانی دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر انسان شناسی و فرهنگ با محوریت هویت در معماری و چالش هایش در دوگانه تاریخی/معاصر و محلی/جهانی در روز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ و ساعت ۱۵ الی ۱۸ در دانشکده معماری و شهرسازیِ دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می شود.