نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ لندن، بروملی ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / لندن، بروملی ۱ / مردمی آرام در شهری به دور از هیاهو / حومه لندن، شهر بروملی / تابستان ۱۳۸۵ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی