نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / رُم ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / رُم ۱ / رُم، موزه ای جاودان زیر خورشیدی سوزان / ایتالیا، «شهر رُم» / تابستان ۱۳۹۰ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ