نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ جشن گانش در پاریس ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / جشن گانش در پاریس ۱ / بودا در پاریس / پاریس / تابستان ۱۳۸۶ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ