نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / آب ۳

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / آب ۳ / سفرِ آب / «دریای مانش»، بین ساحل های فرانسه و انگلستان / تابستان ۱۳۸۵ / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ