موزه مجازی: ژازه تباتبایی

ژازه تباتبایی (طباطبایی) (۱۳۰۹ تهران – ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ تهران) نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمایش نامه نویس ایرانی بود. او «نگارخانه هنر جدید» را که اولین نگارخانه (نگارخانه) ایران و یکی از مراکز فرهنگی مهم زمان خود بود تأسیس کرد. ژازه خود نام خویش را «تباتبایی» امضا می کرد.شهرت امروز او بیشتر برای فیگورهای خلاقانه و مجسمه های فلزی است که با جفت کاری (اَسِمبلاژ) قطعات فلزی می ساخت(ویکیپدیا فارسی)