موزه خیال (۱۷): ژرژ ماتیو / در ستایش ژنرال تورن

ژرژ ماتیو (Georges Mathieu) (1922-2012) نقاش فرانسوی که به جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی تعلق داشت در ژانویه ۱۹۵۲، در کمتر از ۴۵ دقیقه یک تابلو  با ابعاد عظیم (۲در۴ متر) خلق کرد که نام «در ستایش ژنرال تورن»( Hommage au maréchal de Turenne) (19 ژانویه ۱۹۵۲) و نقاشی را تبدیل به نمایشی کرد که زیر نگاه دوربین اتفاق می‌افتد. اکسپرسیونیسم انتزاعی ریشه در نیویورک پس از جنگ داشت بر یک کُنش نقاشانه (action painting) غیر فیگوراتیو  و یک گستره رنگی (colorfield painting) یعنی پهنه‌ای رنگین و فارغ از فرم با تاکید صرف بر رنگ و شکل قرار گرفتن بر تابلو تاکید می‌کرد. اما در تابلوی معروف ماتیو، ما با یک رخداد (happening) سروکار داریم. پهنه سرخ رنگی، خون پراکنش یافته را به نمایش می‌گذارد که بر آن لکه‌هایی که گاه به نظر خطوط شرقی می‌آیند نشان می‌دهد. رنگ‌ها  پخش و با دست بر روی تابلو مالیده شده‌اند. تورن از قهرمانان بزرگ جنگی قرن هفدهم بود که ناپلئون او را می دوست. و این ستایش ، در شکل خام، ستایش سیاهی مرگ ِ خطوط بر پهنه خونین رنگ صحنه بزرگ نبرد در اینجا به یک بیان رخدادی هنر دامن می‌زند.