معرفی کتاب روزگار کرونا

معرفی کتاب: روزگار کرونا
نویسنده: ناصر فکوهی
ناشر: پل فیروزه
این کتاب شامل مجموعه مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های این انسان‌شناس در ماه‌های ابتدایی شیوع کووید -۱۹ عمدتاً در فاصله اسفند ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ است.
این کتاب در سه فصل به رشته تحریر درآمده است:
فصل اول «وقتی فاجعه از راه رسید»
فصل دوم «جهان پس از کرونا»
فصل سوم «تأملات کرونایی»
این کتاب را به تمام کسانی که این روزها درگیر نگرانی از بیماری کرونا هستند، پیشنهاد می‌کنیم.