فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۵): نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر

گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ


بخش پنجم / نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی

 

این بخش و بخش‌هایی که پس از آن به صورت نمایه‌ها و اسامی خاص و تشریح واژگان می‌آیند، در کتاب اصلی در انتهای کتاب آورده شده‌اند. اما ما برای استفاده از ابتدای کار، آنها را از آغاز می آوریم. واژه‌هایی که سیاه شده‌اند یا جزو مدخل‌ها هستند و یا در فرهنگ تشریحی کتاب آمده‌اند. واژگانی که سیاه شده‌اند یا به آغاز مدخل مربوط می‌شوند و یا به صفحه آن واژه در فرهنگ تشریحی. در مواردی که در برابر یک واژه انگلیسی بیش از یک واژه فارسی آورده شده است، هم‌فکری بالایی نسبت به برگردان در فارسی وجود ندارد. واژگانی که به صورت ایتالیک آورده شده‌اند به نام مجله‌ها و کتاب‌ها یا برخی اسامی خاص مربوط می‌شوند. شماره صفحات مربوط به صفحه بندی نهایی می شود و در انتشار الکترونیکی نباید مورد توجه باشد اما حذف آن، زمان و مشکلات دیگری ایجاد می‌کرد.

 

A

Abdullah, M., 240عبدالله، م.
Abélès, M., 529ابلس، م.
Aberle, D.F, 35, 323ابرل، دی.اف.
Abraham, R.C., 19آبراهام، آر.سی.
Abrahams, R.G., 209آبراهامس، آر.جی.
Abu-Lughod, L., 163, 358, 369, 471ابولغد،ل.
Acheson, J.M., 236, 323اچسن، جی.ام.
Ackerknecht, E., 121, 199, 358اکرکنشیت، ای.
Adair, J., 234ادیر،جی.
Adam, L. 568 آدام، ل.
Adas, M., 419آداس،ام.
Adams, R.N., 446آدامز،آر.ان.Adler, G., 384
Adorno, T. 354آدورنو، ت.
Afanasyev, A., 493آفاناسیف، آ.
Agar, M., 196آگار، م.
Agassi, J., 469, 470آگاسی،جی.
Aguirre-Beltran, G., 29اگیر-بلتران،ژ.
Aiello, L.C., 67–۸ الو،ال.ث.
Ajayi, J.FA., 20اجایی، جی.اف.آ.
Akinnaso, F., 179آکیناسو، اف.
Alavi, H., 58علوی،ه.
Alexander, J., 348آلکساندر،جی.
Alexander, P, 348آلکساندر،پ.
Alexander, R.D., 523آلکساندر،آر.دی.
Alexeev, V., 494آلکسیف،و.
Alford, R, 391آلفورد،آر.
Algarra, B., 5آلگارا،ب.
Allen, C., 40آلن، سی.
Almagor, U., 10, 167آلماگور، یو.
Althusser, L., 26, 134–۵, ۲۷۴, ۲۹۴, ۳۵۳, ۳۵۴, ۳۷۰, ۳۷۶, ۴۳۵, ۵۳۴, ۵۶۸آلتوسر، ال.
Altman, J.C., 3آلتمن، جی.سی.
Amin, S., 434 امین، اس.Anderson, B., 116, 208, 310–۱۱, ۳۹۲
Anderson, M., 226آندرسون، ام.
Anderson, R., 208آندرسون، آر.
Angioni, G., 553آنجیونی، جی.
Ankermann, B., 264 آنکرمن، ب.
Anthony, A, 144 آنتونی، ای.
Anuchin, D., 493انوچین، دی.
Appadurai, A, 47, 238, 275, 349, 540آپادورای، آ.
Appiah, K.A., 21آپیا، کی.ای.
Appleby, R.S., 305اپلبای، آر. اس.
Archetti, E.P., 34آرچتتی، ای.پی.
Ardener, E., 126, 328, 568 آردنر، ای.
Arens, W., 82, 296 آرنز،دبلیو.
Arensberg, G.M., 208, 568آرنسبرگ، جی.ام.
Aristotle, 67, 165, 174, 177, 516, 519–۲۰ارسطو
Armah, A, 85آرما، ای.
Arnold, M., 137آرنولد، ام.
Arnould, E.J., 288 امولد، ای. جی.
Aron, R., 304آرون، آر.
Artemidorus, 165–۶آرتمیدئورس
Arutunov, S., 494 آروتونوف، اس.
Arutuntunyan, Y., 494آروتونتونیان، وای. /.
Asad, T., 64, 79, 97, 111–۱۲, ۳۶۹, ۴۳۲, ۴۳۳, ۴۳۵, ۴۴۶, ۴۷۱, ۴۸۳اسد، ط.
Asch, T, 233, 234 اش، تی.
Ash, J., 552 اش، جی.
Atkinson, M., 406
Atkinson, P., 427آلکینسون، پی.
Atran, S., 106, 203آتران، اس.
Austen,J., 323آستن، جی.
Austin, D.J., 89 آستین،دی. جی.
Austin, J.L., 326, 329آستین، جی. ال.
Avebury, Lord, see Lubbock, Sir J. آوبری، لرد، نگاه کنید به لوباک  سر جی.
Aycock, D., 535 آیکاک، دی.

B

Babb, L.A., 272, 437 باب، ال. ای.
Bachofen, J.J., ۴۸, ۱۲۶, ۲۱۳, ۵۱۹–۲۰, ۵۶۸ باخوفن، ی.ی.
Backer, B., 206بیکر، بی.
Bahn, P., 45بان، پی.
Bailey, F.G., 26, 301, 303, 431–۲ بیلی، اف.جی.
Bakel, M. van, 66بیکل، ام.  وان
Baker, P.T., 70بیکر، پی.تی.
Bakhtin, M. ۴۹۰, ۴۹۴, ۵۶۸ باختین، ام.
Balandier, G.
۲۴۵, ۵۶۸ بالاندیه، ژ. Balikci, A, 397–۸
Banfield, E., 212, 419 بنفیلد، ای.
Banton, M., 106, 124, 464, 530بنتون، ام.
Barber, K., 404 باربر، کی.
Barnard, A., 5, 15, 184, 262, 288, 311, 450, 451, 476, 478, 504بارنارد، ای.
Barnes, J.A., 208, 257, 301, 312, 313, 370, 431بارنز، جی، ای.
Barnes, R.H., 133 بارنز، آرو اچ.
Barnicot, N.A., 66–۸ بارنیکو، ان. ای. ۶
Barrett, J., 324 بارت، جی.
Barth, F. ۱۱۵, ۱۳۱, ۱۵۴, ۱۷۰, ۱۹۲, ۲۰۸, ۲۵۱, ۳۰۱, ۳۶۲, ۳۶۷, ۳۶۹, ۳۹۷, ۴۱۵, ۵۶۸ بارت، اف.
Barthes, R.,
۲۴۵, ۵۳۴, ۵۶۹ بارت، ار.
Bartlett, F.C., 108, 362 بارتلت، اف.ث.
Bartok, B., 385 بارتک، ب.
Barton, R.F., 60, 429–۳۰ بارون، آر.اف.
Bascom, W.R., 20, 163, 555 باسکوم، دبلیو. آر.
Basilov, V.N., 494, 507 باسیلف، وی.ان.
Basso, K.H., 339باسو، کی. اچ.
Bastian, A., ۱۶۱, ۲۶۴, ۵۶۹ باستیان، ای.
Bastide, R., 200 باستید، آر.
Bates, D., 2 بیتس، دی.
Bateson, G., ۹۲, ۱۰۸, ۱۱۵, ۲۳۲–۳, ۳۰۱, ۳۰۱, ۳۶۲, ۳۸۸, ۵۳۸, ۵۶۹ بیتسن، ج.
Baudrillard, J., 6 بودریار، جی.
Bauman, R., 163, 237, 404 باومن، آر.
Baumann, H., 264 باومن، اچ.
Baxter, P.T.W., 10 باکستر، پی. تی. دبلیو.
Beals, R.L., 379 بیلز، آر.ال.
Beattie, J.H.M., ۳۴۲, ۵۶۹ بیتی، جی. اچ. ام.
Beauvoir, S.de, 253 بووار، اس. دو
Beck, L., 397 بک، ال.
Beckwith, M., 87 بکویت، ام.
Behnke, R., 416 بنکه، آر.
Beidelman, T.O., 374, 563بایدلمن، تی.او.
Bell, D., 5 بل.دی.
Bellah, R., 486 بلا، آر.
Belmont, N, 243بلمون، ان.
Ben-Ari, E., 56 بن-آری، ای.
Bender, B., 324بندر، بی.
Benedict, R.F., ۲۵, ۳۵–۶, ۷۴, ۱۰۹, ۱۳۸–۹, ۱۴۳, ۱۵۵, ۱۵۵, ۲۹۲, ۳۹۴, ۴۵۵, ۴۷۹, ۵۱۶, ۵۳۰, ۵۳۵, ۵۳۶,
۵۳۷, ۵۶۹ بندیکت، آر. اف.
Benesh, 147 بِنِش
Benjamin, W., 354 بنیامین، و.
Benson, S., 464 بنسون، اس.
Benthall, J., 76 بنت‌هال، جی.
Bentham, J., 519 بنتهام، جی.
Berger, P., 301برگر، پی.
Berkes, F, 188 برکس، اف.
Berlin, B., 104–۵, ۱۱۰, ۲۰۲–۳ برلین، بی.
Berlin, I., 184 برلین، آی.
Berman, H.J., 84 برمن، اچ. جی.
Bernardi, B., 9, 22 برناردی،بی.
Berndt, C. 569 برنت، سی.
Berndt, R.M.,
۳, ۴۹۶, ۵۶۹ برنت، آر.ام.
Bernstein, B., 75 برنشتاین، بی.
Bernstein, H., 241 برنشتاین، اچ.
Berreman, G., 286, 303 برمن، جی.
Besnier, N., 441بسنیه، ان.
Besson, J., 88 بسون،جی.
Béteille, A., 58, 91, 303, 304 بتی، آ.
Betzig, L., 523 بتزیگ، ال.
Beuchat, H., 52 بوشا،اچ.
Bieder, R.E., 382 بیدر، آر. ای.
Biersack, A., 414 بیرساک، ای.
Binford, L.R., ۴۸, ۵۶۹ بینفورد،ال.آر.
Bird, N.M., 86 برد، ان. ام.
Bird-David, N., 187, 289–۹۰ برد-دیوید، ان.
Birdwhistell, R.L., 75 بردویستل، آر.ال.
Birket-Smith, K. ۵۲, ۵۶۹ بیرکت-اسمیت، ک.
Black, M., 119 بلک، ام.
Black M.B., 202بلک، ام. بی.
Blacking, J., 76, 385 بلکینگ، جی.
Blanton, R., 349 بلانتین، آر.
Blau, P.M., 220, 303 بلاو، پی. ام.
Blaxter, K.L., 400   بلکستر، کی. ال.
Blier, S.P., 284 بلیه، اس. پی.
Blim, M.L., 565 بلیم، ام.ال.
Bloch, J.H., 255 بلوک، جی.اچ.
Bloch, Marc, 228–۹, ۴۵۲ بلوک، مارک
Bloch, Maurice, 99, 109, 149, 150, 221, 255, 293–۴, ۳۲۸–۹, ۳۵۴, ۳۶۲, ۳۷۶, ۳۸۰, ۴۰۶, ۴۵۳, ۴۸۲,
۴۹۱–۲, ۴۹۸ بلوک، موریس
Bloch, J. 255بلوک،جی.
Blok, A., 211, 280, 417 بلوک، ای.
Blom, J.P., 327, 329 بلوم، جی. پی.
Bloomfield, L. 570 بلومفیلد، ال.
Bloor, D., 470 بلور، دی.
Blum, E., 101 بلوم، ای.
Blum, R., 101 بلور، آر.
Blumenbach, J.F., 184, 463 بلومنباخ، جی.اف.
Blumer, H., 301بلومر،اچ.
Boas, F., ۲۵, ۳۵–۶, ۵۲–۳, ۵۴, ۶۷–۸, ۷۱–۴, ۸۷, ۹۲, ۹۵, ۱۰۹–۱۰, ۱۳۶–۴۰, ۱۵۵, ۱۶۱, ۱۶۹, ۲۰۶, ۱۸۳,
۱۹۴, ۱۹۵, ۲۱۴, ۲۴۴–۵, ۲۶۴, ۲۷۲, ۲۷۷, ۲۷۸, ۲۸۲, ۲۹۹, ۳۲۵, ۳۳۳, ۳۵۳, ۳۶۶, ۳۷۸, ۳۸۵, ۳۸۷, ۳۹۱, ۳۹۴,
۳۹۵, ۴۳۰, ۴۴۵, ۴۵۶, ۴۶۳–۴, ۴۷۹, ۵۰۱, ۵۰۲, ۵۱۵, ۵۱۶, ۵۱۷, ۵۱۸, ۵۱۹, ۵۲۲, ۵۳۰, ۵۳۶, ۵۳۷, ۵۷۰ بوئاس،اف.
Bock, P.K., 144, 457 باک، پی. کی.
Boddy, J., 261, 369, 441–۲ بادی، جی.
Bogoraz, V., 52, 493 بوگوراز، وی.
Bohannan, L., 19بوهانان، ال.
Bohannan, P., 19, 218–۱۹, ۲۲۱, ۳۴۹, ۳۶۲, ۴۳۰ بوهانان، پی.
Boiles, C., 385 بویلز، سی.
Boissevain, J., 208, 222, 246, 301, 365, 431بوواسوَن، جی.
Bolton, R., 39, 361بولتون،آر.
Bond, G.C., 464 باند، جی. سی.
Bonte, P., 245 بونته، پی.
Boon, J., 336 بوون، جی.
Boone, E.H., 337 بوون، ای. اچ.
Booth, C., 525, 555 بوث، سی.
Bopp, F. 570 باپ، اف.
Borofsky, R., 179, 367, 414 بروفسکی، آر.
Bose, N.K., ۲۹۷–۸, ۵۷۰ بوز، ان. کی.
Boserup, E., 215 بوزراپ، ای.
Bossy,J., 97 باسی،جی.
Bott, E., 208 بات، ای.
Bottomore, T., 527 باتامور، تی.
Bourdieu, P., ۲۶, ۷۶, ۱۲۸, ۱۷۸–۹, ۲۲۰, ۳۰۱, ۳۰۴, ۳۱۶, ۳۲۴, ۳۵۴, ۴۳۲, ۴۴۷–۸, ۴۵۰, ۴۵۹, ۴۸۹, ۴۷۱,
۵۱۳–۱۴, ۵۲۱, ۵۲۶, ۵۳۹, ۵۴۷, ۵۴۹, ۵۶۰, ۵۷۰ بوردیو، پی.
Bowen, J., 189 بامن، جی.
Bowerman, M., 460 باورمن، ام.
Bowler, P.J., 278 باولر، پی. جی.
Bowra, M., 100 باورا، ام.
Boyarin, J., 339 بویارین، جی.
Brady, I., 427, 502 برادی، آی.
Brailoui, C., 385 برایلویی، سی.
Braithwaite, L., 89 بریثویت، ال.
Brandes, S., 30 برندس، اس.
Brantlinger, P., 136 برانتلینگر، پی.
Brass, P.R., 191براس، پی. آر.
Braudel, F., 26, 46, 83, 210–۱۱, ۲۱۲, ۵۶۶ برودل، اف.
Brenneis, D., 406 برنیس، دی.
Brewer, J., 128 بروور، جی.
Briggs, C., 163بریگس، سی.
Briggs, J., 229, 231, 513بریگس، جی.
Bringa, T., 206 برینگا، تی.
Broca, P., 66 بروکا، پی.
Brockington, J.L., 272 براکینگتون، جی. ال.
Bromley, Y.N., 191, 494 بروملی، وای. ان.
Brown, D., 191براون، دی.
Brown, P., 98 براون، پی.
Bruner, E., 301, 406 برونر، ای.
Bruno, G., 340 برونو، جی.
Brunton, R., 502 برانتون، آر.
Buckley, T., 363, 543باکلی، تی.
Buffon, G.L.L., Comte de, 183, 184 بافون، جی.ال.ال.
Bujra, J., 222 بورجا،جی.
Bulmer, R., 499 بلومر، آر.
Bunzel, R., 74 بانزل، آر.
Burghart, R., 311بارگارت، آر.
Burke, K., 538 برک، کی.
Burling, R., 68, 242 برلینگ، آر.
Burnett, J., see Monboddo, Lord برنت، جی. نگاه کنید مونبودو، لرد
Burnham, P.C., 504 برنهام، پی. سی.
Burridge, K., 85, 300–۱, ۳۷۴, ۳۸۸ باریج، کی.
Burrows, J.W., 278 باروز، جی. دبلیو.
Burton, Sir R.F., 570 برتون، سر آر.اف.
Buxton, W., 251باکستون، دبلیو.
Byres, T.J., 508 بایرز، تی. جی.

C

Cabrera, L., 87 کابرِرا
Cai Yuan-pei, 95کای یوان- پای
Caillois, R., 425کایووا، آر.
Calagione, J., 565 کالاجیونه، جی.
Calame-Griaule, G., 244کالام-گریول، جی.
Calder III, W.M., 100 کالدر سوم، دبلیو. ام.
Calverton, V.F., 345 کالورتون، وی.اف.
Cameron, D., 328کامرون، دی.
Campbell, C., 128 کمپبل، سی.
Campbell, I.C., 412, 414 کمپبل، آی. سی.
Campbell, J.K., 101, 210, 417, 553 کمپبل، جی. کی.
Camper, P., 184کمپِر، پی.
Cancian, F., 30, 248, 380 کانسیان،اف.،
Canclini, N.G., 565کانکلینی، ان. جی.
Cannadine, D., 311کاندین، دی.
Carby, H., 134کربی، اچ.
Carman, J.B., 438 کرمن، جی.بی.
Carneiro, R.L., 171, 215, 216کارنرو، آر. ال.
Carneiro da Cunha, M., 41کارنرو دا کونا
Carrier, J.G., 76, 84, 128, 189, 403, 407 کرییر، جی.جی.
Carrithers, M, 230, 231, 390, 396, 420, 421, 422 کریترز، ام.
Carsten, J., 60, 93, 282–۴ کارستن، جی.
Cartledge,P., 101کارتلج، پی.
Casagrande, J., 230 کاساگراند، جی.
Casimir, M.J., 269 کازیمیر، ام. جی.
Cassirer, E., 497 کاسییر، ای.
Castaneda, C., 342, 563 کاستاندا، سی.
Castro, F., 434 کاسترو، اف.
Catédra, M., 150 کاتدرا، ام.
Caton, S.C, 369, 396 کیتون، اس. سی.
Chadwick, H.M. and N.K, 404 چدویک، اچ. ام.
Chagnon, N., 233, 234, 523, 559, 561شانیون، ان.
Chanock, M., 331چاناک، ام.
Charbonnier, G., 333شاربونیه، جی.
Chateaubriand, F.R., Vicomte de, 183 شاتوبریان، اف.آر.، ویکونت دو
Chatterjee, P., 392 شاترجی، پی.
Chattopadhyay, K.P., 297 چاتوپادهیای، کی.پی.
Chavannes, A.C., 185 شاوان، ای.سی.
Chavunduka, G.L., 9 چاوندوکا، جی.ال.
Chayanov, A.V., 205, 418–۱۹, ۴۹۴ چایانوف، ای. وی.
Chevalier, J., 436 شاولیه، جی.
Child, F., 237 چایلد، اف.
Child, I.L., 93چایلد، آی. ال.
Childe, V.G., ۴۸, ۵۷۰ چایلد، وی. جی.
Chisholm, J.S., 458چیس‌هالم، جی. اس.
Chomsky, N., ۲۰۳, ۳۲۵, ۳۶۲, ۳۸۵, ۵۰۰, ۵۲۴, ۵۳۴, ۵۷۰ چامسکی، ن.
Christaller, W., 504 کریستالر، دبلیو.
Christian, W.A., 97, 210 کریستیان، دبلیو.ای.
Cicero, 164 سیسرون
Cissé, Y., 76 سیسسه
Claessen, H.J.M, 167, 215, 216, 217, 529  کلیسون، اچ. جی.ام.
Clammer, J., 99 کلامر، جی.
Clarke, D., 48کلارک، دی.
Clarke, E., 88 کلارک، ای.
Clastres, P., 570 کلاستر، پی.
Clendinnen, I., 274 کلندینن
Cleuziou, S., 49 کلوزیو، اس.
Clifford, J., 142, 198, 244, 279, 371, 373, 388, 408, 427, 442–۳, ۴۷۰, ۴۷۱, ۵۳۸ کلیفورد، جی.
Clutton-Brock, J., 415 کلاتون – براک، جی.
Cobbett, W., 323 کابت، دبلیو.
Cock, J., 464 کات، جی.
Codrington, R., 346 کادرینگتون، آر.
Coedés, G., 61–۲ کوئدس، جی.
Cohen, Abner, 492 کوهن، ابنر
Cohen, Anthony, 115–۱۶, ۲۰۹, ۳۰۱کوهن، آنتونی
Cohen, C., 28 کوهن، سی.
Cohen, D., 101–۲ کوهن، دی.
Cohen, R., 190, 192, 217, 530 کوهن، آر.
Cohn, B.S., 59, 112, 274, 275, 432 کوهن، بی. اس.
Cohn, N, 372 کوهن، ان.
Cole, J.W., 205 کول، جی. دبلیو.
Cole, M, 108 کول، ام.
Cole, S., 236 کول، اس.
Colen, S., 287 کولن، اس.
Coleridge, S.T., 137 کالریج، اس. تی.
Collier, J., 255, 260, 261, 331, 351کولیه، جی.
Collins, S., 391, 423کولینز، اس.
Colson, E., ۲۶۶, ۴۷۴, ۵۷۱ کالسن، ای.
Comaroff, J., 14, 97, 113, 354, 371, 374, 433, 440, 447, 484, 489, 540 کاماروف ، جی.
Comaroff, J.L., 14, 113, 332, 351, 371, 374, 433, 484 کاماروف، جی.ال.
Combs-Schilling, E., 498کامبز- شلینگ، ای.
Comte, A., ۵۱۱, ۵۱۶, ۵۱۸, ۵۲۴, ۵۲۵, ۵۷۱کنت،ای.
Condominas, G., 245 کوندومیناس، جی.
Condorcet, J.-A.-N. de C., Marquis de, ۵۱۸, ۵۷۱کوندورسه، ژ. آ. ان. ، مارکی دو
Conklin, H.C.,
۶۰, ۱۰۵, ۱۸۱–۲, ۳۹۰, ۵۷۱کانکلین، اچ. سی.
Connerton, P., 362 کانرتون، پی.
Constant, A.L., 340 کنستان، آ. ال.
Conte, E., 265 کنت، ای.
Cook, Capt. J., 263, 412, 414, 542, 543 کوک، کاپیتان جی.
Cook, S., 242, 375کوک، اس.
Coon, C.S., ۳۶۸–۹, ۵۷۱کوون، سی. اس.
Cooper, F., 156, 432 کوپر، اف.
Coote, J., 6کووت، جی.
Copans, J., 185, 246 کوپنس، ژ.
Copet-Rougier, E., 133 کوپه-روژییه، ای.
Coppet, D. de, 380 کوپه، د. دو
Coquery-Vidrovitch, C., 435 کوکری ویدروویچ، سی.
Cornford, F.M., 100کورنفورد، اف. ام.
Cornwall, A., 261کورنوال، ای.
Coser, L.A, 524کوزر، ال. ای.
Cosgrove, D., 324کاسگراو،دی.
Coudart, A., 49 کودارت، ای.
Coward, R., 126 کووارد، آر.
Coy, M., 179کوی،ام.
Cranston, M., 117کرانستون، ام.
Crapanzano, V., 301, 441, 443, 471کراپانتزانو، وی.
Crawford, P., 7 کرافورد، پی.
Crittenden, R., 411کریتندن، آر.
Crocker, J.C., 390, 507 کراکر، جی. سی.
Croll, E., 187 کرال، ای.
Crowder, M., 21کراودر، ام.
Crump, T., 30, 307, 379–۸۰ کرامپ، تی.
Cruz, J., 358 کروز، جی.
Csordas, T.J., 76, 459کسورداس، تی. جی.
Curtis, E.S., 273کارتیس، ای. اس.
Cushing, F., ۱۹۴, ۱۹۵, ۵۷۱کراشینگ، دی.
Cushman, D., 198کاشمن، دی.
Cuvier, L.C.F.D., 184کوویه، ال. سی. اف.دی.

D

Dahl, G., 415دیل، جی.
Dahl, V., 493 دیل، وی.
Dakhila, J., 362دخیلا، جی.
Dalrymple, Sir D. (Lord Hailes), 183دارلریمپل، سر دی. Dalton, G., 242, 349
Damas, D., 53دمس، دی.
Damon, F.H., 150 دیمون، اف.اچ.
D’Andrade, R.G., 145 داندراد، آر.جی.
Daniel, E.V., 315, 559 دانیل، ای.وی.
Daniels, S., 324 دانیلز، اس.
Daniels, T., 372 دانیلز، تی.
Darnton, R., 274 دارنتون، آر.
Dart, R., 571دارت، آر.
Darwin, C.,
۶۷, ۷۶–۹, ۱۶۱, ۲۱۴, ۲۱۷, ۲۴۷, ۴۶۸, ۴۶۹, ۵۲۲, ۵۲۳, ۵۷۱ داریوین، سی. Das, V., 59, 559
David, K., 317 دیوید، کی.
Davis, A., 464, 556 دیویس، ای.
Davis, D., 55 دیویس، دی.
Davis, J., 209, 211–۱۲, ۲۲۰, ۳۲۱, ۳۶۹, ۴۱۶ دیویس، جی.
Davis, K., 248 دیویس، کی.
Davis, N.Z., 274 دیویس، ان. زد.
De Heusch, L., 245, 311, 497–۸ دو هش، ال.
Debetz, G., 494 دیبیتس، جی.
Debray, R., 434 دبره، آر.
Dee, J., 340دی.جی.
Deere, C.D., 33دییر، سی.دی.
Delaney, C., 127 دیلانی، سی.
Deluz, A., 455دیلوز، ای.
Demoule, J.P., 49 دومول، ژ.جی.
Deng, 6 دنگ
Deng Xiaoping, 55 دنگ اگزیاوپینگ
Dening, G., 274 دنینگ، جی.
Derrida, J., ۱۱۲, ۱۴۱, ۳۰۱, ۵۷۱ دریدا، ژ.
Descartes, R., 165, 456, 458 دکارت، ار.
Deshen, S., 368, 424 دِسن، اس.
Despres, L.A., 190دسپره، ال. ای.
Detienne, M., 497, 498 دتیین، ام.
Deutsch, G., 164 دویچ، جی.
Devereux, G., ۱۹۹–۲۰۰, ۲۰۱–۲, ۴۵۴, ۴۵۵, ۵۷۱ دورو، جی.
Dévisch, R., 456 دویش، آر.
De Vore, I., 15 دو  ور، آی.
DeWalt, B.R., 364, 365 دو والت،بی. آر.
Di Donato, R., 100 دی دوناتو، آر.
Di Leonardo, M, 261 دی لئوناردو، ام.
Diamond, S., 353دایموند، اس.
Dickey, S., 357 دیکی، اس.
Diderot, D., 183, 505, 527 دیدرو، دی.
Dieterlen, G., ۲۰, ۷۶, ۲۴۴, ۵۷۱ دیتلرن، جی.
Digard, J.P., 415 دیگار، ژ. پ.
Dighe, A., 358 دیگ، ای.
Dilly, R., 348 دیلی، آر.
Dirks, N., 112, 275, 276, 433دیرکس، ان.
Ditton, P., 5 دیتون، پی.
Dodds, E.R., 100 دادز، ای. آر.
Dolgikh, V., 494 دالگیک، وی.
Donham, D.L., 375 دانهم، دی. ال.
Dorsey, J.O., 134 دارسی، جی. او.
Dostal, W., 265 داستال، دبلیو.
Doughty, P.L., 240دافتی، پی. اب.
Douglas, M., ۲۶, ۷۵, ۹۹, ۱۰۵, ۱۲۸, ۱۳۱, ۱۵۴, ۴۳۷, ۴۳۸, ۴۳۹, ۴۵۵, ۴۸۹, ۴۹۹, ۵۲۶, ۵۳۸, ۵۶۳, ۵۷۲داگلاس، ام.
Dove, M, 61داو، ام.
Drake, St C., 463, 464, 556 دریک، سنت سی.
Dresch, P., 369 درش، پی.
Dressler, W.W., 364, 365 درسلر، دبلیو. دبلیو.
Driver, H.E., 572 درایور، اچ. ای.
Drobizheva, L., 494 دروبیژوا، ال.
Drucker, P., 445 بروکر، پی.
D’Souza, F., 238, 240 دیسوزا،اف.
Du Bois, C., ۱۴۴, ۵۷۲ دی بویس، سی.
Du Bois, W.E.B., 556دی بویس، دبلیو. ای. بی.
Du Boulay, J., 267دو بوله، ژ.
Duchet, M, 183دوشه، ام.
Duguid, R, 252 داگید، آر.
Dumézil, G., ۱۰۰, ۲۴۵, ۳۱۰–۱۱, ۵۷۲ دومزیل، ژ.
Dumont, L.,
۲۴–۵, ۵۷–۹, ۷۹, ۹۰, ۲۴۳, ۲۶۸, ۲۷۵, ۲۹۳, ۲۹۹, ۳۰۰, ۳۰۳, ۳۱۰, ۳۱۴, ۳۵۲, ۳۹۲, ۴۲۱, ۴۳۸, ۴۷۵, ۴۸۵, ۵۱۶, ۵۱۹, ۵۷۲ دومون، ال.
Dunbar, R.I.M., 68 دانبار، آر. اچ.ام.
Duncan, O.D., 303 دانکن، او. دی.
Dundes, A., 237 داندیس، ای.
Dunlop, L, 234 دانلاپ، ال.
Dupire, M., 20 دوپیر، ام.
Duranti, A., 406 دورانتی، آ.
Durham, W.H., 68
Durkheim, É., ۱, ۳, ۶۱, ۶۴, ۷۵, ۷۹, ۹۵, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۳, ۱۰۵, ۱۱۶, ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۲, ۱۸۳, ۱۹۴, ۲۴۳, ۲۴۴,
۲۴۹–۵۰, ۲۹۲, ۲۹۹–۳۰۰, ۳۴۱, ۳۴۶, ۳۶۲, ۳۶۶, ۳۶۷, ۳۶۸, ۳۷۷, ۳۸۸, ۴۲۰–۲, ۴۳۳, ۴۳۷, ۴۴۶, ۴۵۱–۲, ۴۵۶,
۴۶۶, ۴۸۲, ۴۹۰, ۴۹۶, ۴۹۷, ۵۱۶, ۵۱۷–۱۸, ۵۱۹–۲۰, ۵۲۴–۵, ۵۳۵, ۵۳۸, ۵۴۳, ۵۴۷, ۵۵۰, ۵۵۹, ۵۷۲دورکیم، ای.
Durrenberger, P., 209 دارنبرگر، پی.
Dwyer, K., 471دوایر،کی.

E

Eade, J., 496اید، جی.
Eades, J., 370–۱دیدس، جی.
Easton, D., 428 ایستون، دی.
Edgerton, R., 398, 415اجرتون، آر.
Edholm, F., 254–۵ادهولم، اف.
Edwards, C.P., 3, 7, 93ادوادرز، سی.پی.
Edwards, J., 488ادواردز، جی.
Eggan, D., 145اگان، دی.
Eggan, F., ۳۵, ۱۲۱, ۳۰۸, ۴۶۶, ۵۷۲اگان، اف.
Ehrmann, T.F., 184ارمن، تی. اف.
Eibl-Eibesfeldt, I., 523آیبل-آیبسفلد، آی.
Eickelman, D.F., 179–۸۰, ۳۶۹, ۴۲۳آیکلمن، ال.
Eisenberg, L., 360آیزنبرگ، پی.
Ekeh, P., 319ایک، پی.
Ekman, P., 7ایکمن، پ. ۵
Elboudradi, H., 369 البودرادی، اچ.
Eley, G., 433الی، جی.
Eliade, M., ۷۵, ۴۹۶, ۵۰۵, ۵۰۶, ۵۷۲–۳الیاده، ام.
Elkin, A.P., 573
الکین، ای. پی.
Ellen, R., 106, 172, 188, 231, 504الن، آر.
Elliot Smith, Sir G. ۱۶۱, ۵۷۳الیوت اسمیت، سر جی.
Ellis, A.J., 384الیس، ای. جی.
Ellis, H., 466الیس، اچ.
Emeneau, M.B., 74 امنو، ام. بی.
Emerson, R.M., 220, 526 امرسون، آر. ام.
Engels, F., ۹۸, ۱۲۶, ۲۱۵–۱۶, ۲۲۳, ۲۵۳, ۲۵۴, ۲۶۴, ۳۰۲, ۳۷۰, ۳۵۲–۴, ۳۷۴, ۳۸۱, ۴۳۴, ۴۵۳, ۴۵۱, ۴۷۷,
۵۲۸, ۵۵۵, ۵۷۳ انگلس، اف.
Ennew, J., 93 اینیو،جی.
Epstein, A.L., 367, 455اپشتیان، ای. ال.
Erasmus, 485اراسموس
Eribon, D., 333اریبون، دی.
Erikson, E., 93, 292 اریکسون، ای.
Errington, S., 60, 62 ارینگتون، اس.
Escobar, A., 156, 158–۹ اسکوبار، ای.
Evans-Pritchard, E.E., ۸–۹, ۱۳, ۱۹, ۲۱–۲, ۱۰۹, ۱۱۸, ۱۴۰, ۱۴۱, ۱۵۲, ۱۶۳–۴, ۱۸۳, ۲۱۰, ۲۴۷–۸, ۲۷۳,
۲۷۷, ۳۰۳, ۳۱۴, ۳۱۷, ۳۲۹, ۳۳۵, ۳۴۱–۲, ۳۵۸–۹, ۳۶۶, ۳۶۸, ۳۵۱, ۴۲۸, ۴۳۱, ۴۶۵, ۴۶۸, ۴۸۰, ۴۸۲, ۴۹۶, ۴۹۹,
۵۰۲, ۵۲۰, ۵۲۹, ۵۴۸, ۵۶۲, ۵۷۳ اوانز پریچارد، ای.ای.

F

Fabian, J., 97, 155, 157, 274, 407, 443 فابیان، جی.
Fairbairn, R., 455 فیربیرن، آر.
Fairhead, J., 239, 240فیرهد، جی.
Fallers, L., 330–۱, ۳۷۷ فالرز، ال.
Fanon, F., 434 فانون، اف.
Fardon, R., 474 فاردون، آر.
Farias, P.F.de M., 404 فاریاس، پی. اف.
Faris, J., 111 فاریس، جی.
Farmer, B.H., 241 فارمر، بی. اچ.
Farmer, P., 361فارمر، پی.
Farris, J., 236 فریس، جی.
Favret-Saada, J., 231, 342, 563, 564 فاوره-سادا، ژ.
Featherstone, M., 124, 566فیثراستون، ام.
Febvre, L., 452فبور، ال.
Feeley-Harnik, G., 97, 310–۱۱ فیلی-هارنیک، جی.
Fei Xiao-tong (Fei Hsiao-T’ung), 95, ۵۷۳ فای اگزایاو تونگ
Feld, S., 385, 426 فلد، اس.
Feldman, A., 559 فلدمن، ای.
Feleppa, R., 554 فیلیپا، آر.
Fenner, F., 70 فننر، اف.
Ferguson, A., ۱۸۳–۴, ۵۱۸, ۵۷۳ فرگوسن، ای.
Ferguson, C.A., 327 فرکگوسن، سی. ای. Ferguson, J., 159, 433
Ferguson, R.B., 561–۲ فرگوسن، آر. بی.
Fernandez, J., 452 فرناندز، جی.
Fernandez, N., 252 فرناندز، ان.
Feuchtwang, S., 96فوچوانگ،اس.
Feuer, L.S., 500 فویر، ای. اس.
Ficino, M., 340 فیسینو، ام.
Finley, M., 100–۱فینلی، ام.
Finnegan, R., 337, 338, 404–۵, ۴۲۸, ۵۵۴, ۵۵۵, ۵۵۷ فیننیگان، آر.
Firth, Sir R., ۵۴, ۱۰۷, ۱۱۲, ۱۱۸–۱۹, ۲۰۸, ۲۳۶, ۲۶۲, ۳۳۳, ۳۴۳, ۳۷۵, ۴۱۴, ۴۶۷, ۵۱۲, ۵۱۰, ۵۲۰, ۵۷۴ فیرث، سر آر.
Fischer, M.M.J., 89, 471فیشر، ام.ام.جی.
Fisher, M, 443 فیشر، ام.
Fishman, J.A., 327 فیشمن، جی. ای.
Fison, L. 574 فیسون، ال.
Flaherty, G., 505 فلاهرتی، جی.
Flaherty, R., 232 فلاهرتی، آر.
Fleck, L., 503 فلک، ال.
Fleising, U., 523 فلایسنگ، یو.
Fletcher, La F., 133فلچر، لا اف.
Fogelson, R.D., 446فاگلسون، آر. دی.
Foley, D.E., 565فالی، دی. ای.
Foley, R.A., 67 فالی،آر. ای.
Forbes S., 474 فوربس، اس.
Forde, D., ۱۹, ۸۸, ۱۵۳, ۱۶۹, ۳۱۷, ۴۶۶, ۵۴۵, ۵۷۴ فورد، دی.
Forge, A., 54, 410 فورج، ای.
Forster, G., 263 فارستر،جی.
Forster, J.R., 263, 264فارستر، جی.آر.
Fortes, M., ۸–۹, ۱۳, ۱۹–۲۰, ۴۳, ۶۰, ۱۲۱–۲, ۱۵۴, ۱۹۹, ۲۰۰, ۲۰۵, ۲۲۴–۵, ۲۶۲, ۳۰۸, ۳۱۳, ۳۳۵, ۴۱۹,
۴۳۱, ۴۵۵, ۴۶۶, ۴۹۹, ۵۱۲, ۵۱۵, ۵۱۷, ۵۲۰, ۵۲۹, ۵۷۴فورتس، ام.
Fortune, R.F.,
۹۵, ۵۷۴فورچیون، آر. اف.
Foster, G., 32–۳ فاستر،جی.
Foster, M.L., 562 فاستر، ام.ال.
Foster, R.J., 129, 392فاستر، آر. جی.
Foucault, M., ۲۶–۷, ۷۶, ۱۱۲, ۱۴۱, ۱۶۳, ۲۰۱, ۲۴۵, ۲۶۱, ۲۷۸–۹, ۳۰۱, ۳۳۱, ۴۰۸, ۴۳۳, ۴۴۷, ۴۶۸, ۴۸۹,
۵۳۴, ۵۷۴ فوکو، ام.
Fox, J, 105, 274, 284, 535 فاکس، جی.
Fox, Richard, 556, 557 فاکس، ریچارد
Fox, Robin, 154, 262, 311, 478 فاکس، رابین
Frake, C.O., 125, 183, 203فریک، سی.او.
France, P., 112, 275 فرانس، پی.
Francis, D., 565 فرانسیس، دی.
Frank, A.G., 46, 370, 566 فرانک، ای. جی.
Frankenberg, R., 114, 117, 122, 208, 353, 431 فرانکنبرگ، آر.
Franklin, S., 127, 136, 488, 503
Frazer, Sir J.G. ۱, ۳, ۱۰۰, ۱۲۶, ۱۹۴, ۳۱۰, ۳۴۱, ۳۴۴, ۳۸۶, ۴۳۷, ۴۵۱, ۵۴۲, ۵۵۰, ۵۷۴–۵
Frazier, E.F., 87 فریزر، ای. اف.
Freedman, M., 95, 154, 426, 497 فریدمن، ام.
Freedman, R.L., 400 فریدمن، آر. ال.
Freeman, (J.) D., ۶۰, ۱۰۶–۷, ۳۹۶, ۴۱۴, ۵۰۱, ۵۷۵ فریدمن (جی.) دی.
Freire-Marreco, B., 343 فرایر-مارکو، بی.
Freud, S., ۳, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۴۳, ۱۶۶, ۱۹۴, ۱۹۹, ۲۹۴, ۳۳۳, ۳۴۱, ۴۵۴–۶, ۵۲۰, ۵۴۲, ۵۴۳, ۵۵۰, ۵۷۵ فروید، اس.
Fried, M, 98, 215, 528 فرید، ام.
Friedl, E., 254 فریدل، ای.
Friedland, R., 348 فریدلند، آر.
Friedman, J. 133, 169, 215 فریدمن، جی.
Friedrichs, R.W., 527فریدریج، آر. دبلیو.
Frobenius, L., ۲۶۴, ۵۷۵ فروبنویوس، ال.
Fry, C.L., 23 فرای، سی.ال.
Fuller, C.J., 58, 153, 272 فولر، سی. جی.
Fürer-Haimendorf, C.von, see Haimendorf, G.von F. فورر-هایمندورف، سی. فون، نگاه کنید به هایمندورف، جی. فون اف.
Furnivall, J.S., 88, 425–۶فارنیوال، جی. اس.
Fustel de Coulanges, N.-D.. ۴۳, ۱۰۰, ۴۹۷, ۵۷۵ فوستل دو کولانژ، ان.-دی.
Fyfe, C., 19 فایف، سی.

G

Gable, E., 190 گیبل، ای.
Gadamer, H.-G. 575 گادامر، اچ. جی.
Gaines, A.D., 202 گینز، ای. دی.
Galaty, J.G, 415 گالاتی، جی. جی.
Galey, J.-C., 310 گالی، جی-سی. Galton, F., 79, 121
Gamio, M., 32گامیو، ام.
Ganshof, F.L., 228گانسهوف، اف.اچ.
Gardner, B.B., 465 گاردنر، بی.بی.
Gardner, K., 370–۱گاردنر، ام.
Gardner, M., 465گاردنر، ام.
Gardner, R., 27, 232, 233گاردنر، آر. Garine, I. de, 241
Garrett, W., 53 گرت،دبلیو.
Garrison, V., 441گریسون، وی.
Gathercole, P., 49گیترکول، پی.
Gearing, F.O., 398 گیرینگ، اف. او.
Geertz, C., ۶۰–۲, ۱۰۱, ۱۱۵, ۱۳۰, ۱۴۱, ۱۵۷, ۱۶۹, ۱۸۹, ۱۹۸, ۲۰۳, ۲۷۳, ۲۹۳, ۳۰۵, ۳۳۰, ۳۶۶, ۳۶۷, ۳۷۷,
۳۸۸, ۳۹۰, ۳۹۲, ۴۰۷, ۴۱۸–۱۹, ۴۲۲, ۴۳۲, ۴۴۲, ۴۷۲, ۴۷۸,۴۸۱, ۴۸۲–۳, ۴۹۰, ۵۰۶, ۵۱۶, ۵۲۶, ۵۳۵, ۵۳۶,
۵۳۷–۸, ۵۴۹, ۵۵۵, ۵۵۷, ۵۷۵ گیرتز، سی.
Geertz, H, 145, 326, 390 گیرتز، اچ.
Geiger, R.L., 251گایگر، آر. ال.
Gell, A.F., 410, 549جل، آر. اف.
Gellner, D.N., 80 گلنر، دی. ان.
Gellner, E., ۱۸۰, ۲۰۴, ۲۰۶, ۳۵۳, ۳۹۲, ۴۱۷, ۴۶۹, ۴۸۳, ۴۹۵, ۵۷۵–۶ گلنر، ای.
Georgi, I., 493گیورگی، آی.
Gerasimov, M., 494 گراسیموف، ام.
Gerholm, L, 208 گرهولم، ال.
Gerholm, T., 208 گرهولم، تی.
Gerndt, H., 265 گرنت، اچ.
Gernet, L., 100گرنت، ال.
Getz, L., 296 گتز، ال.
Churye, G.S., 297 چاری، جی. اس.
Gibson, T., 60, 498 گیبسون، تی.
Giddens, A., 292, 301, 324, 446, 514, 521گیدنز، آ.
Gifford, E.W., 576 گیفورد، ای. دبلیو.
Gilad, L., 473 گیلاد، ال.
Gille, B., 544 گیل، بی.
Gillen, F.J., ۱–۲, ۴, ۱۲۶, ۱۹۴, ۴۹۶, ۵۹۰ (Spencer, Sir Baldwin) گیلن، اف. جی.  (اسپنسر، سر بالدوین)
Gillison, G., 150 گیلیسون،جی. Gillison, R., 456
Gilmore, D., 211, 246, 280 گیلمور، دی.
Gilroy, P., 134 گیلموری، پی.
Gilsenan, M, 305, 369, 417 گیلسنان، ام.
Ginsberg, F., 233, 488 گینزبرگ، اف.
Ginsberg, M., 429گینزبرگ، ام.
Girard, R., 499 ژیرار، آر.
Gittens, D., 228گیتنز، دی.
Gjessing, G., 208گیسینگ، جی.
Glazer, N., 193گلیزر، ان.
Gluckman, M., ۱۳–۱۴, ۱۵۷, ۲۶۶, ۳۲۱–۲, ۳۲۷, ۳۳۰, ۳۵۳, ۴۳۱, ۴۵۳, ۴۸۹, ۴۹۰, ۴۹۱, ۵۳۵–۶, ۵۵۹, ۵۶۱,
۵۷۶ گلاکمن، ام.
Glucksberg, S., 109 گلاکسبرگ، اس.
Goddard, V., 204, 281 گدار، وی.
Godelier, M., 26, 66, 177, 178, 245, 294, 353, 410, 435, 528, 534 گودولیه، ام.
Goethe, J.W.von, 505 گوته، جی. دبلیو. فون
Goffman, E., ۳۲۴, ۵۲۶, ۵۷۶ گافمن، ای.
Goldenweiser, A.A., ۵۵۰, ۵۷۶ گلدن‌وایزر، ای. ای.
Goldfrank, E., 74گلدفرانک، ای.
Goldman, I., 413, 414گلدمن، آی.
Goldschmidt, W., 72گلداشمیت، دبلیو
Goldthorpe, J.H., 303گلدتراپ، جی. اچ.
Gombrich, R.F., 80 گامبریج، آر. اف.
Good, A., 5, 262, 311, 449–۵۰ گود، ای.
Good, B., 200, 201گود، بی.
Goodall, J., 140گوددال، جی.
Goodenough, W.H., ۱۲۵, ۱۸۲, ۳۰۱, ۵۷۶گودنبرگ، دبلیو. اچ
Goody, E.N., 5 گودی، ای. ان.
Goody, J.R. ۱۸–۱۹,۶, ۱۰۱, ۱۲۱, ۱۵۰, ۲۲۳, ۲۲۷, ۲۸۶–۷, ۳۱۳, ۳۲۲, ۳۳۷, ۳۳۸, ۳۵۱, ۳۷۵, ۴۵۳, ۴۷۵, ۵۷۶
Goonitilake, S., 503 گودی،جی. آر.
Gordon, R., 467 گوردون، آر.
Gordon-Grube, K., 82گوردون-گراب، ک.
Görög-Karady, V., 404 گوروگ- کارادی، وی.
Gossen, G.H., 29گاسن، جی. اچ.
Gottlieb, A., 363, 543گاتلیب، جی. اچ.
Gough, K., 111, 153, 225, 432, 435 گاف، اچ.جی.
Gould, S.J., 463 گولد، اس. جی.
Gouldner, A. 220 گولدنر، ای.
Gow, P, 93 گوو، پ.
Graburn, N., 53 گرابرن، ان.
Graebner, F., ۱۶۱, ۲۶۴, ۵۷۶ گربنر، اف.
Graff, H.J., 338 گراف، اچ. جی.
Gramsci, A., ۱۳۴, ۳۵۴, ۴۳۳, ۴۳۵, ۴۴۷, ۴۸۸, ۵۷۷ گرامشی، ای.
Granet, M.,
۹۵, ۱۳۰, ۵۷۷ گرانه، ام. .
Gray, J.N., 285, 286, 287 گری، جی. ان.
Greenberg, J. 577 گرینبرگ، جی.
Greenwood, D., 189 گرینوود، گرییر، اس.  دی.
Greer, S., 114, 117  گرییر، اس.
Gregory, C.A., 220, 320, 411, 519گریگوری، سی. ای.
Gregory, S., 288, 463, 464 گریگوری، اس.
Grenier, G., 566 گپرنیه، جی.
Griaule, M., ۲۰, ۱۳۰, ۲۴۳, ۲۴۴, ۲۴۵, ۳۰۸, ۵۷۷ گریول، ام.
Grice, H.P., 326 گرایس، اچ. پی.
Grieco, M, 226 گریکو، ام.
Grillo, R., 156–۷ گرییو، آر.
Grønhaug, R., 15 گرونهاوگ، آر.
Grosz, E., 190گروس، ای.
Grottanelli, V., 577 گروتانلی، وی.
Groves, C.P., 67 گروو، سی. پی.
Guasti, L., 223 گواستی، ال.
Guboglo, M., 494 گابوگلو، ام.
Gudeman, S., 29, 117, 177, 285, 348 گودمن،اسو
Guevara, C., 434 گوارا،سی.
Guha, Ramachandra, 171, 353 گوها،راماچاندرا
Guha, Ranajit, 294, 447 گوها، رامانجیتی
Guiart, J., 86گیارت، جی.
Gulbrandsen, Ø., ۱۴ گالبرانسمن، او.
Gullestad, M., 4,9–۱۰ گالشتاد، ام.
Gullick, J., 62 گالیک، جی.
Gulliver, P., 331گالیور، پی.
Gumilev, L.N., 191, 494گامیلیف، ال. ان.
Gumperz, J.J., 327گامپرز، جی. جی.
Gupta, A., 417 گوپتا. ای.
Gusfield, J., 117 گاسفیلد، جی.
Gusinde, M., ۲۶۵, ۵۷۷گاسیند، اس.
Guthrie, W.K.C., 130 گاتری، دبلیو، کی. سی.
Guy, M., 85گای، ام.
Guyer, J., 510 گایر، جی.

H

Haas, J.D., 400–۱هاس، جی.دی.
Habermas, J. ۴۵۵, ۵۲۱, ۵۳۸, ۵۷۷ هابرماس، جی.
Hackenberg, R., 263 هکنبرگ، آر.
Haddon, A.C., ۱۶۱, ۲۳۲, ۲۷۷, ۲۹۷, ۴۰۹, ۴۶۵–۶, ۵۵۰, ۵۷۷ هدون، ای. سی.
Haekel, J., 265 هکل، جی.
Hagesteign, R., 66 هگشتاین
Haimendorf, C.von F., 577 هایمندورف، ث. فون
Halbwachs, M., 362 هالبواکس، ام.
Hall, S., 134 هال، اس.
Hallowell, A.I., 28, 278هالوول، ای. آی.
Hallpike, C.R., 215–۱۷, ۴۵۲, ۴۶۸ هال‌پایک، سی. آر.
Hamayon, R., 507 هامایون، آر.
Hamilton, W.D., 523 همیلتون، دبلیو. دی.
Hammel, E.A., 286 همل، ای. ای.
Hammoudi, A., 369 حمودی، ای.
Handler, R., 142, 190, 392–۳ هندلر، آر.
Hann, C.M., 206, 269 هان، سی. ام.
Hannerz, U., 85, 124, 129, 339, 555, 557هانرتز، یو.
Hansen, A., 474 هنسن، ای.
Hansen, E., 34 هنسن، ای.
Hanson, A, 275, 414هنسون، ای.
Haraway, D., 279, 472, 481, 503 هاراوی، دی.
Hardiman, D., 222
Hardin, G., 236 هاردین، جی.
Harding, S., 98 هاردینگ، اس.
Härke, H., 49, 50 هارکی، اچ.
Harkness, S., 458 هارکنس، اس.
Harner, M., 82, 342, 506 هارنر، ام.
Harrell, S., 55, 96 هارل، اس.
Harrell-Bond, B.E., 473 هارل-باند، بی. ای.
Harriss, B., 401هریس، بی.
Harris, G.G., 9, 423 هریس، جی. جی.
Harris, M., ۷۳, ۸۲, ۹۸, ۱۳۳–۴, ۱۵۷, ۱۷۰, ۱۷۱, ۱۸۰, ۱۸۲, ۱۸۶, ۲۱۶, ۲۷۷, ۳۶۶, ۳۷۶, ۳۹۵, ۴۶۴, ۵۷۷ هریس،ام.
Harris, O., 39, 261هریس، او.
Harris, R, 106 هریس، آر.
Harris, R., 208 هریس، آر.
Harrison, F.V., 556 هریسون، اف. وی.
Harrison, G.A., 67–۸, ۲۴۱ هریسون، جی. ای.
Harrison, G.G., 400–۱هریسون جی.جی.
Harrison, J.E., 100 هریسون، جی. ای.
Harrison, S., 65–۶, ۴۵۳, ۵۵۹, ۵۶۲ هریسون، اس.
Harriss, J., 58, 239 هریس، جی.
Hart, K., 20, 435 هارت، کی.
Hartley, E., 145 هارتلی، ای.
Hartman, S., 540 هارتمن، اس.
Hartmann, P., 355, 356
Hastrup, K., 209 هستراپ، کی.
Hathaway, J., 473 هاتاوی، جی.
Haudricourt, A.-G. ۴۷, ۵۴۷ اودریکور،ای.- جی.
Haugen, E., 327 هوگن، ای.
Haviland, J., 267 هاویلند، جی.
Hayes, E.N., 336 هیس، ای. ان.
Hayes, T., 336 هیس، تی.
Headland, T., 180, 502 هدلند، تی.
Heald, S., 455, 456 هلد، اس.
Heath, D., 503هیس، دی.
Heath, H.B., 338 هیس، اچ. بی.
Heberstein, 51 هبراشتاین،
Hebdige, D., 444هبریج، دی.
Hechter, M., 192 هچر، ام.
Heelas, R, 106 هیلاس، آر.
Hefner, R.W., 97 هفنر، آر. دبلیو.
Hegel, G.W.F., ۵۱۶, ۵۷۸ هگل، جی. دبلیو. اف.
Heidegger, M., 112 هایدگر، ام.
Heider, K., 232, 234, 358 هایدر، کی.
Heilman, S., 267 هایلمن، اس.
Heine, B, 502 هاینه، بی.
Heine-Geldern, R., 61, 118, 264–۵ هاینه-گلدرن، آر.
Heinz, R.I., 507 هاینتس، آر. آی.
Heizer, R., 445 هایزر، آر.
Helander, B., 152 هلاندر، بی.
Hellmann, E., 555 هلمن، ای.
Helvétius, C.A., 183 هلوتیوس، سی. ای.
Hemming, J., 41همینگ، جی.
Hénaff, M., 336هناف، ام.
Hendry, J., 55 هندری، جی.
Herder, J.G., ۱۸۳, ۱۹۱, ۲۳۶, ۱۳۶–۸, ۱۴۲, ۲۶۳, ۳۹۱, ۵۰۵, ۵۷۸ هردر، جی. جی.
Herdt, G.H., 410, 458 هرت، جی. اچ.
Héritier-Augé, F., 133, 245, 352, 478, 534هریتیه-اوژه، اف.
Hersh, R., 399 هرش، آر.
Herskovits, M.J., ۲۰, ۷۳, ۸۷, ۹۱–۲, ۱۱۹, ۲۶۶, ۴۶۴, ۴۷۹, ۴۸۰, ۵۴۰, ۵۷۸ هرسکویتس، ام. جی.
Hertz, R.,
۷۵, ۱۴۹, ۱۶۷, ۵۷۸ هرتس، آر.
Herzfeld, M., 7, 101, 190, 211, 212, 280 هرتسفلد، ام.
Hess, D., 504 هس، دی.
Hewitt de Alcántara, C., 32 هوویت دی آلکانتارا
Heyerdahl, T. 578 هییردال، تی.
Hiatt, L.R., 2 هییات، ال. آر.
Hildebrandt, H.-J., 265 هیلده‌برانت، اچ. – جی.
Hill, J.H., 328هیل، جی.اچ.
Hill, K.C., 328 هیل، کی. سی.
Hill, P., 508 هیل، پی.
Hillery, G., 114 هیلری، جی.
Hinkle, G.J., 527 هینکل، جی. جی.
Hinkle, R.C., 527 هینکل، آر. سی.
Hinsley, C.M. Jr, 278, 383 هینسلی، سی. ام. جونیور
Hirsch, E., 129, 324, 488 هیرش، ای.
Hirschberg, W., 265 هیرش برگ، دبلیو
Hirschon, R., 474 هیرشون، آر.
Hjort, A., 415هایورت، ای.
Ho Chi Minh, 434 هوشی مین
Hobbes, T., ۲۱۸, ۵۰۲, ۵۱۶, ۵۱۸, ۵۲۰, ۵۵۹, ۵۷۸ هابس، تی.
Hoben, A., 154, 158 هابن، ای.
Hobhouse, L.T., 429 هابهاوس، ال. تی.
Hobsbawm, E., 275, 372, 392 هابسباوم، ای.
Hocart, A.M., ۱۳۰, ۳۱۰, ۴۱۴, ۵۷۸ هوکارت، ای. ام.
Hockings, R, 233, هاکینگز، آر.
Hodder, I., 51, 545 هادر، آی.
Hodgen, M.T., 237, 278 هاجن، ام. تی.
Hodgkin, T. 578 هاجکین، تی.
Hoebel, E.A.,
۳۳۰, ۵۷۸–۹ هابل، ای. ای.
Hoernlé, A.W.
(née Tucker), 15, ۵۷۹اورنوله، ای. دبلیو.
Hoggart, R., 134 هوگارت، آر.
Holland, D., 110, 501 هولاند، دی.
Hollis, M., 109, 470 هولیس، ام.
Holston J., 378 هولستون، جی.
Holy, L., 11, 118 هالی، ال.
Holm, G., 52 هولم، جی.
Homans, G.C., 63, 220, 448 هومانس، جی. سی.
Home, H., see Kames, Lord هوم،اچ. ، نگاه کنید به  کیمز، لرد
Honigmann, J.J., ۲۱۷, ۲۶۳, ۵۷۹ هانیگمن، جی. جی.
Hope, K., 303 هوپ، کی.
Hoppal, M., 507هاپال، ام.
Hornbostel, E. von, 384 هورنباستل، ای. فون
Horne, D., 383هورن، دی.
Horowitz, D., 192 هوروویتس، دی.
Horrigan, S., 396هاریگان، اس.
Horton, R., 20, 485, 503
Hoskins, W.G., 323 هاسکینز، دبلیو، جی.
Howard, A., 414هووارد، ای.
Howard-Malverde, R., 40 هووارد- مالوورد، آر.
Howe, L, 549هوو، ال.
Howell, P.P.هاول، پی.پی.
Howell, S., 317, 404, 559, 561هاول، اس.
Howitt, A.W., 574 (Fison, Lorimer) هاویت، ای.دبلیو
Hsu, Francis L.K., ۴۳, ۹۵, ۴۵۷, ۵۷۹ هسو، فرانسیس ال. کی.
Huang Chieh-shan, 96, 295 هوانگ شی-شان
Huber, M., 374 هوبر، ام.
Hubert, H., 466, 499, 547 هوبرت، اچ.
Hudson, K., 383 هادسون، کی.
Hugh-Jones, C., 131, 363, 548 هوج-جونز، سی.
Hugh Jones, S., 60, 281, 283, 284, 388 هوج-جونز، اس.
Huizinga, J., 424 هویزینگا، جی.
Hultkrantz, A., 52, 507 هالتکرانتز، ای.
Humboldt, A. von ۲۶۳, ۵۷۹ هابمبالت، ای. فون
Humboldt, W. von, ۱۸۴, ۲۶۳, ۵۰۱, ۵۷۹ هامبالت، دبلیو، فون Hume, D., 183
Humphrey, C., 205, 322, 507 همفری، سی.
Hunt, G., 72, 387 هانت، جی.
Hunter, J., 184 هانتر، جی.
Hunter, M., see Wilson, M. هانتر، ام. نگاه کنید به ویلسون، ام.
Huntingford, G.W.B.هانتینگفورد، جی. دبلیو. بی.
Husken, F., 107هاسکین، اف.
Husserl, E., ۲۶۴, ۵۷۹ هوسرل، ای.
Huxley, J., 523 هاکسلی، جی.
Huxley, T.H., ۶۷, ۵۷۹ هاکسلی،تی.اچ.
Hyatt, M., 72 هیات،ام.
Hymes, D., 28, 124, 325–۶, ۴۰۴, ۴۲۶, ۴۴۴, ۴۴۷, ۴۷۱, ۵۵۴هیمز، دی.

 

I

Ileto, R., 61–۲ایلتو، آر.
Impey, O., 382 ایمپی، او.
Inden, R.B., 275, 315, 407 ایندن، آر. بی.
Ingold, T., 213, 217, 290, 302, 396, 504, 515, 517, 521, 547 اینگولد، تی.
Iochelson, V., 493 یوچلسون، وی.
Irimoto, T., 53 ایریموتو، تی.
Irons, W., 398, 523آیرونز،دبلیو.
Isaac, R., 274 آیساک، آر.
Isaacman, A., 433آیساکمن، ای.
Isherwood, B., 128 ایشروود، بی.
Ishi, 579 ایشی،
Ivanov, V., 494 ایوانف، وی.
Izard, M., 245, 534 ایزار، ام.

J

Jackson, A., 124, 209جکسون، ای.
Jackson, J., 41 جکسون، جی.
Jackson, M, 20, 76, 301, 342 جکسون، ام.
Jacobson-Widding, A., 75, 292 یاکبسون- ویدینگ، ای.
Jafari, J., 552 جعفری، جی.
Jahoda, G., 94, 513یهودا، جی.
Jakobson, R., ۲۴۵, ۳۳۴, ۵۳۰, ۵۳۱, ۵۷۹ یاکوبسن، آر.
James, W., 111 جیمز، دبلیو.
Jamin, J., 185, 242جامین، جی.
Janet, P., 200 جنت، پی.
Janzen, K., 82 جنزن، کی.
Jarvie, I., 85, 469, 470 جاروی، آی.
Jedrej, M.C., 166 جدری، ام. سی.
Jenness, D. ۵۲, ۵۷۹–۸۰ جننس، دی.
Jennings, J.D., 413 جننینگز، جی. دی.
Jensen, A.E., 264, 265 جنسن، ای. ای.
Jerome, N.W., 400 ژروم، ان، دبلیو.
Johnson, A.W., 33, 364 جانسون، ای. دبلیو.
Johnson, D., 11جانسون، دی.
Johnson, D.L., 415, 553 جانسون، دی. ال.
Johnson, M., 110, 501جانسون، ام.
Johnson, R., 136جانسون، آر.
Johnson, T.M., 361جانسون، تی. ام.
Jolly, M., 113, 320, 411جولی، ام.
Jones, E., 127, 455جونز، ای.
Jones, Sir W. (۱۷۴۶–۹۴), ۵۸۰ جونز، سر دبلیو.
Jones, W.
(۱۸۷۱–۱۹۰۹), ۵۸۰جونز، دبلیو.
Jordan, D., 96 جوردن، دی.
Jordanova, L.J., 255–۶جوردانووا، ال. جی. .
Jorion, P., 183ج.ریون، پی.
Josephides, L., 411 جوزفید، ال.
Josselin de Jong, J.P.B. de, ۱۶۷, ۴۷۵, ۵۸۰ یوسلین دو یونگ، جی. پی. بی. دو
Josselin de Jong, P.E. de, 131, 167 یوسلین دو یونگ، پی. بی. دو
Jung, C.G., 164, 454 یونگ، سی. جی.
Junod, H.A., ۸, ۶۳, ۵۸۰ یونو، اچ. ای.
Justice, J., 360 جاستیس، جی.

K

Kaberry, P.M., ۳, ۱۵۴, ۴۹۶, ۵۸۰کابری، پی. ام.
Kahn, J., 376, 435, 474کان، جی.
Kames, Lord, 183–۴ کیمز، لرد
Kaminski, I.-M., 269 کامینسکی، آی.-ام.
Kandel, R.F., 402 کندل، آی.
Kant, I., 6, 184 کانت، آی.
Kapferer, B., 441, 459 کاپفرر، بی.
Kaplan, J., 507 کاپلان، جی.
Kaplan, M., 414, 490, 493کاپلان، ام.
Kardiner, A., ۱۴۳–۴, ۴۵۴, ۵۸۰ کاردینر، ای.
Karp, L, 383کارپ، لال.
Karve, I., 297 کارو، آی.
Kastren, M., 493 کارستن، ام.
Kay, D., 474کی، دی.
Kay, P., 110, 202–۳ کی، پی.
Kearney, M., 371کییرنی، ام.
Keen, I., 3, 502 کین، آی.
Keenan, E., 406 کینان، ای.
Keesing, R.M., 203, 346, 411کیسینگ، آر. ام.
Kehoe, A., 266کی‌هو، ای.
Keith, J., 23 کیث، جی.
Keller, J.D., 458کلر، جی. دی.
Keller-Cohen, D., 339کلر- کوهن، دی.
Kelly, J.D., 414, 490, 493کلی، جی. دی.
Kelly, W., 56کلی، دبلیو.
Kemau, J., see Kenyatta, J.کیمو، نگاه کنید به کنیاتا، جی.
Kemp, J., 107 کمپ، جی.
Kemper, R.V., 279کمپر، آر. وی.
Kendall, L., 55کندال، ال.
Kent, S, 289کنت، اس.
Kenyatta, J. ۸, ۵۸۰کنیاتا، جی.
Kertzer, D.I., 21, 448, 490, 492, 508, 529 کرتزر، دی. آی.
Keur, D., 208کویر، دی.
Keur, J., 208کویر، جی. ،
Keyes, C.F., 80 کیز، سی. اف.
Khare, R.S., 438 کییر،سی. اف.
Khatib-Chahidi, J., 179 خطیب-شهیدی، جی.
Khelimski, E., 494 کلمیسکی، ای.
Kidd, D., 92 کید، دی.
Kieckhefer, R., 424 کیکرفر، آر.
Kilani, M, 362 کیلانی، ام.
Kilborne, B., 461کیلبورن، بی.
Kildea, G., 234 کیلدیا، جی.
Kimball, S., 208 کیمبال، اس.
King, V.T., 107 کینگ، وی. تی.
Kirch, P.V., 46, 412 کیرش، پی. وی.
Kirchof, P., ۲۶۴, ۵۸۰کیرشوف، پی.
Kirkpatrick, J., 422کیرک‌پاتریک، جی.
Kitajoi, H., 285کیتا‌جوی، اچ.
Kleinman, A, 200–۱,کلاینمن، ای.
Klemm, G. 580 کلم، جی.
Kligman, G., 206 کلیگمن، جی.
Kloos, P., 167 کلوس، پی.
Khuckhohn, C., ۱۰۰, ۱۳۶–۷, ۱۳۹–۴۰, ۱۵۵, ۱۸۳, ۳۲۵,.۵۶۳, ۵۸۰–۱ کلاکهاون، سی.
Kluckhohn, R., 144کلاکهاون، آر.
Knight, C.D., 140, 363, 543, 551نایت، سی. دی.
Knorozov, Y., 494 کنازاروف، وای.
Knox, R. (۱۶۴۱–۱۷۲۰), ۵۸۱ناکس، آر.
Knox, R.
(۱۷۹۱–۱۸۶۲), ۵۸۱ناکس، آر.
Knudsen, J., 474کنودسن،جی.
Kobben, A.J., 121کابن،ای. جی.
Koch, K., 82 کخ، کی.
Kohlberg, L., 480 کلبرگ، ال.
Kohler, J. ۱۳۲, ۵۸۱ کهلر، ال.
Kolinski, M., 384کالینسکی، ام.
Kollár, A.F., 184کولار، ای. اف.
Kondo, D.K., 447, 565کوندو، دی. کی.
Koppers, P.W., 265 کاپرز، پی. دبلیو.
Kopytoff, L, 509–۱۰کاپیتاف، ال.
Koskoff, E., 385 کاسکاف، ای.
Kossima, G., 48 کاسسیما،جی.
Kosven, M., 494 کاسون، ام.
Kottak, C.P., 216, 357 کاتاک، سی. پی.
Kovalevski, M., 493کاوالوسکی، ام.
Kozebu, O., 493کازیبو، وی.
Kozlov, V., 494 کازلاو
Kraepelin, E., 198, 200 کرپلین، ای.
Kramer, C., 47 کریمر، اف.
Kramer, F., 441 کریمر، اف.
Krasheninnikov, S., 493 کراشینینکاف، اس.
Krauss, W., 183 کراوس، دبلیو
Kretchmer, N., 401کچمر، ان.،
Krige, E., ۱۳, ۵۸۱کریگ، ای.
Krigc, J.D.
(Jack), 13,۵۸۱کریک، جی. دی.
Kroeber, A.L.,
۲۵, ۷۲, ۷۴, ۹۵, ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۳, ۱۳۶–۷, ۱۳۹–۴۰, ۱۶۷, ۱۸۴, ۱۸۸, ۲۷۷, ۲۸۲, ۲۹۹,
۳۲۵, ۳۴۱, ۳۹۴, ۴۷۷, ۵۱۶, ۵۱۷, ۵۲۲, ۵۸۱کروبر، ای. ال.
Kropotkin, P.,
۴۵۱, ۴۶۶, ۵۸۱کروپوتکین، پی.
Kruzenshtern, I., 493کروتزن‌اشترن، آی.
Küchler, S., 363 کوخلر،اس.
Kuhn, T.S., ۷۷, ۲۴۸, ۴۶۸, ۴۷۰, ۵۰۳, ۵۸۱کوون، تیو اس.
Kuklick, H., 77, 161, 248, 250, 345 کاکلیک، اچ.
Kulick, D., 339 کالیک، ددی. Kulp, D., 95
Kumar, N., 231کومار، ان.
Kunst, J., 384کونست، جی.
Kuper, A., 154, 277, 278, 281, 475, 512, 519, 526کوپر، ای.
Kuper, H.B., 581کوپر، اچ. بی.
Kuper, L., 193, 426کوپر، ال.

L

La Fontaine, J.S., 259 لافونتن، جی. اس.
Labouret, H., 308لابوره، اچ.
Labov, W., 327–۸لابوف، دبلیو.
Lacan, J., ۲۴۵, ۴۵۵, ۵۳۴, ۵۸۱لاکان، جی.
Ladurie, E. Le Roy, 490لادوری، ای. لو رووا
Lafitau, J.-F., ۳۵, ۱۸۳, ۲۴۳, ۴۷۶, ۵۸۱–۲لافیتو، جی.
Lakoff, G., 110, 501لاکوف، جی.
Lambek, M., 441لامبک، ام.
Lamphere, L., 254, 566لامفیر، ال.
Lan, D., 14, 85لان، دی.
Lancaster, W., 397لانکستر، دبلیو.
Lande, C., 223لاند، سی.
Lane, E.W., 582لین، ای. دبلیو.
Lane Fox, A.H., see Pitt Rivers, A.L.لین فاکس، ای. اچ.، نگاه کنید به پیت ریورز، آی. ال.
Lang, A. 582
لانگ، ای.
Langmore, D., 374لانگمور، دی.
Langness, L.L., 461لانگنس، ال.ال.
Langton, M., 5لانگتون، ام.
Lansing, J.S., 171لانسینگ، جی. اس.
Lanternari, V., 372لانترناری، وی.
Lantis, M., 52لانتیس، ام.
Larsen, M.T., 338 لارسن، ام. تی.
Larson, B., 39 لارسون، بی.
Larson, W.D., 337 لارسون، دبلیو. دی.
Lasker, G.W., 70لسکر، جی. دبلیو.
Laslett, P., 226, 286 لسلت، پی.
Last, M., 9 لست، ام.
Latour, B., 379, 481, 519, 521, 545 لاتور، بی.
Lattas. A., 190 لاتاس، ای.
Lave, J., 179, 251, 459, 514 لیو، جی.
Lavine, S., 383باوین، اس.
Lawrence, P., 85 لارنس، پی.
Lawson, A., 190لاوسان، ای.
Lawson, J.C., 101لاوسان،جی. سی.
Layard, J., 582 لایار، جی.
Layne, L., 504 لین، ال.
Layton, R., 5, 54 لیتون، آر.
Le Goff, J., 165 لوگوف، جی.
Leach, E.R., 2, 24, 60, 77, 105, 119, 122, 127, 129, 140, 154, 183, 262, 283–۴, ۳۰۱, ۳۱۳, ۳۱۴, ۳۲۰,
۳۳۳, ۳۵۱, ۳۶۳, ۴۳۱, ۴۵۳, ۴۵۵, ۴۸۹–۹۰, ۴۹۹, ۵۱۸, ۵۲۰, ۵۳۵, ۵۸۲ لیچ، ای. آر.
Leach J.W., 234, 320 لیچ جی. دبلیو.
Leach, M, 238 لیچ، ام.
Leacock, E.B., 123, 253, 303, 464 لیکاک، ای. بی.
Leakey, L.S.B., ۱۴۰, ۵۸۲ لیکی، ال. اس. بی. 
Lechtman, H., 545 لچمن، اچ.
Leclair, E., 242 لوکلر،ای.
Lee, R.B., 15, 170, 397 لی، آر. بی.
Leeds, A., 556–۷ لیدز، ای.
Leenhardt, M., ۲۴۳, ۲۴۴, ۳۷۳, ۳۸۸, ۵۸۲ لینهارت، ام.
Legesse, A., 22 لاجس، ای.
Leiris, M., ۲۴۴, ۵۸۲ لیریس، ام.
Lemoine, J., 96 لوموان، جی.
Lemonnier, P., 47, 545, 546 لومونیه، پی.
Lenin, V.I., 149, 205, 435لنین، وی. آی.
Lenneberg, E.H., 500لینه‌برگ، ای. اچ.
León, M., 33لئون، ام.
Leroi-Gourhan, A., ۴۷, ۵۴۶, ۵۸۲لورووا-گوران
Lesser, A.,
۲۶, ۲۶۶, ۵۸۲–۳لسر، ای.
Levi, E., 340لوی، ای.
Levin, M., 494لیواین، ام.
LeVine, R.A., 144–۵, ۴۶۱لیواین، آر. ای.
Lévi-Strauss, C., ۲۰, ۲۳–۵, ۲۶, ۴۱, ۵۳, ۵۴, ۶۰, ۶۳, ۷۳, ۷۹, ۹۴, ۱۰۵, ۱۲۲, ۱۰۹–۱۰, ۱۳۰–۱, ۱۳۳, ۱۴۰–
۱, ۱۸۲, ۲۰۱, ۲۱۸–۱۹, ۲۳۹, ۲۴۳, ۲۴۴–۵, ۲۵۴, ۲۶۲–۳, ۲۸۱–۳, ۲۹۴, ۳۱۹, ۳۱۲, ۳۱۴–۱۵, ۳۲۴–۵, ۳۳۳–۶,
۳۵۰, ۳۵۳, ۳۵۴, ۳۶۳, ۳۷۹, ۳۸۱, ۳۸۵, ۳۸۷–۸, ۳۹۰–۱, ۳۹۴–۵, ۴۱۰, ۴۴۰, ۴۴۳, ۴۴۸–۹, ۴۶۶–۷, ۴۶۸, ۴۷۵,
۴۸۴–۵, ۴۹۸–۹, ۵۰۶, ۵۰۷, ۵۱۰–۱۱, ۵۱۵, ۵۱۸, ۵۲۰, ۵۳۰–۵, ۵۳۵–۶, ۵۳۷, ۵۳۸, ۵۴۳, ۵۵۰–۱, ۵۸۳ لوی – استروس، سی.
Lévy-Bruhl, L.,
۱۰۹, ۱۶۶, ۲۴۳, ۲۴۴, ۴۵۱–۲, ۴۶۸, ۴۸۰, ۵۰۰, ۵۰۳, ۵۸۳لوی-برول، ال.
Lewin, E., 287 لوین، ای.
Lewin, R., 67 لوین، آر.
Lewis, G.A., 401 لوویس، جی. آر.
Lewis, I.M., 83, 94, 152, 154, 201, 397, 440, 513لویس، آی. ام.
Lewis, J., 358لویس، جی.
Lewis, N., 165لویس، ان.
Lewis, O., ۳۱, ۳۲–۳, ۵۸, ۱۲۱, ۳۷۰, ۵۸۳ لویس، او.
Lewis-Williams, J.D., 363 لویس- ویلیامز، جی. دی.
LiCausi, L., 417لی‌کوزی، ال.
Lienhardt, G., ۳۰۰, ۴۲۰, ۴۴۱, ۵۸۳لاینهارت، جی.
Lier, R.A.J. van, 88لیه، آر. ای. جی.
Lin Huixiang, 95 لین هوی‌اگزیانکگ
Lin Yao-hua, 95 لین، الئو-هووا
Lincoln, J.S., 166 لینکلن، جی. اس. Lindblom, G., 8
Lindenbaum, S., 97 لیندنباوم، اس.
Lindisfarne, N., 261, 280–۱لیندیسفارن، ان.
Lindstrom, L., 1, 4, 65–۶, ۸۶لیندیستروم، ال.
Ling Chun-sheng, 95 لینگ شون-شنگ
Linton, R., ۱۴۳–۴, ۱۹۵, ۳۷۲, ۵۳۹, ۵۸۳ لینتون، آر.
Lipsedge, M., 199, 201 لیپسج، ام.
Lisyanski, Y., 493 لیسیانسکی، وای.
Little, K, 19 لیتل، کی.
Littlejohn, J., 19, 208, 548 لیتل‌جان، جی.
Littlewood, R., 198, 200, 201لیتل‌وود، آر.
Lizot, J., 559لیزوت، جی.
Llewellyn, K., 330, 331لیولین، کی.
Llewelyn-Davies, M., 258–۹ لیولین- دیویس، ام.
Llobera, J., 207, 376 لیوبرا، جی.
Lloyd, G.E.R., 452, 470 ای. آر.  لوید،
Lloyd, P., 99 لوید، پی.
Locher, G.W, 167 لاچر، جی. دبلیو.
Locke, J., ۵۲۷, ۵۸۳لاک، جی.
Loescher, G., 474لوشر، جی.
Loizos, P., 233, 261 لویزوس، پی.
Lomax, A., 233, 384 لوماکس، ای.
Lommel, A., 506لومل، ای.
Long, J., 550 لانگ، جی.
Lönrott, E., 236 لونروت، ای.
Lord, A.B., 404 لرد، ای. بی.
Lorenz, K., ۵۲۳, ۵۸۳ لورنتس، کی.
Lounsbury, F.G.,
۱۳۲, ۵۸۳ لانزبری، اف. جی.
Lowen, A., 76 لاون، ای.
Lowenthal, D., 49 لاونتال، دی.
Lowie, R.H., ۲۵, ۵۲–۳, ۷۴, ۱۳۲, ۱۳۹, ۱۶۱, ۲۱۴, ۲۴۳, ۲۹۹, ۳۰۲, ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۴۱, ۴۵۳, ۴۷۷, ۵۸۳ لاوی، آر. اچ.
Lubbock, Sir J.,
۷۷, ۵۸۴ لاباک، سر جی.
Lucy, J., 501لوسی،جی.
Luhrmann, T., 342, 564لومن، تی.
Lukes, S., 109, 298, 391, 423, 470بوکس، اس.
Lull, J, 358 لول، ال.
Lumière, L., 232 لومییر، ال.
Lury, C., 136 لوری،سی.
Lutz, C., 163, 457–۸ لوتز، سی.
Lynd, H.M., 526 لیند، اچ. ام.
Lynd, R.S, 526 لیند، آر. اس.
Lyotard, J.-F., ۳۷۸, ۴۴۳, ۵۸۴ لیوتار، جی.- اف.

M

Maalki, L., 473مالکی، ال.
McCabe, J., 295مک‌کیب، جی.
MacCannell, D., 552 مک‌کانل، دی.
McCay, B.M., 236, 323 مک‌کی، بی.ام.
McCloskey, D.N., 348 مک‌کلاسکی، دی. ان.
Maccoby, E., 145مک‌کابی، ای.
MacCormack, C.P., 255, 395 مک‌کارمک، سی.پی.
Macdonald, C., 281, 282مک‌دانالد، سی.
McDonald, M., 392 مک‌دانالد، ام.
McDonogh, G.W., 85مک‌داناف، جی. دبلیو.
MacDougall, D., 233, 234مک‌داگال، دی.
MacDougall, J., 233, 234مک‌داگال، جی.
Macfarlane, A., 209, 226, 300, 563مک‌فارلن، ای. MacGaffey, J., 84, 241
Macgregor, A., 382 مک‌گرگور، ای.
McGrew, W.C., 140 مک‌گرو، دبلیو. سی.
McGuire, M., 296مک‌گوییر، ام.
McGuire, R.H., 446مک‌گوییر، آر. اچ.
Macintyre, M., 113, 320مک‌اینتایر، ام.
McKendrick, N., 128مک‌ایندریک، ان.
McKinley, R., 60مک‌اینلی، آر.
McKinnon, S., 131مک‌کیننان، آر.
McKitterick, R., 228مک‌کیتریک، آر.
McLennan, J.F., ۱۲۶, ۳۱۲, ۴۷۷, ۵۱۹, ۵۵۰, ۵۸۴مک‌لنان، جی. اف.
MacLeod, W.C., 430مک‌لیود، دبلیو. سی.
McLuhan, M., 338, 358مک‌لوهان، ام.
McMillan, D., 241مک‌میلان،دی.
MacNamara, R., 158مک‌نامارا،آر.
Maddock, K., 167, 467مدداک،کی.
Madge, J., 527مج، جی.
Magocsi, P.R., 204مگاسی، پی. آر.
Mahapatra, M., 480ماهاپاترا، ام.
Mahoney, M., 455ماهونی، ام.
Maine, Sir H.S., ۱۰۰, ۱۱۶, ۲۱۳, ۳۳۰, ۴۲۸–۹, ۴۵۱, ۴۵۳, ۵۱۶, ۵۱۹, ۵۲۷, ۵۸۴مین، سر اچ. اس.
Mair, L.,
۹۱, ۱۵۶, ۵۸۴ میر، ال.
Majumdar, D.N., 297ماجومار، دی. ان.
Malinowski, B., ۸, ۲۶, ۲۸, ۷۳, ۷۹, ۸۸, ۹۲, ۹۵, ۱۰۰, ۱۲۶–۷, ۱۵۳, ۱۵۴, ۱۵۵, ۱۵۶, ۱۶۱, ۱۶۹, ۱۷۲, ۱۹۵,
۱۹۷, ۲۰۶, ۲۰۷–۸, ۲۱۴, ۲۱۷, ۲۱۸, ۲۲۰, ۲۲۴, ۲۲۵, ۲۳۰–۱, ۲۳۲, ۲۴۹–۵۰, ۲۶۶, ۲۶۷, ۲۷۷, ۲۷۸, ۲۹۹, ۳۱۲,
۳۱۸–۱۹, ۳۲۱, ۳۲۵, ۳۲۹, ۳۳۰, ۳۳۵, ۳۴۱, ۳۴۳–۶, ۳۵۳, ۳۶۲, ۳۶۴, ۳۷۵, ۳۷۸, ۳۸۶, ۳۹۰, ۴۱۰, ۴۳۰, ۴۵۳,
۴۵۴–۵, ۴۵۶, ۴۶۸, ۵۰۲, ۵۰۳, ۵۱۲–۱۳, ۵۱۰, ۵۱۵, ۵۱۶, ۵۱۷, ۵۲۰, ۵۲۲, ۵۴۰, ۵۴۲, ۵۵۵, ۵۶۴, ۵۸۴ مالینوفسکی، بی.
Mallon, F., 433 مالون، اف.
Malm, K., 385 مالم، کی.
Manganaro, M, 25, 378مانگانارو، ام.
Manker, E., 53مانکر، ای.
Manners, R., 89مانرز، آر.
Mannheim, K., 584 مانهایم، کی.
Manuel, P., 385–۶ مانوئل، پی.
Mao Tse-tung, 99, 434 مائوتسه‌تونگ
Maquet, J., 54 ماکه، آر. آر.
Marcus, G.E., 84, 89, 198, 427, 442, 443–۴, ۴۷۰, ۴۷۱, ۵۰۳, ۵۳۸مارکوس، جی. ای.
Marett, R.R., ۱۰۰, ۳۴۶, ۵۸۴ مارت،آر.آر.
Marglin, F.A., 438 مارگلین، اف. ای.
Marquardt, W., 34مارکوارت، دبلیو.
Marriott, M, 58, 267, 315, 421, 438 ماریو، ام.
Mars, L., 199 مارس، ال.
Marsella, A.J., 201مارسلا، ای. جی.
Marshall, L., 15, 584مارشال، ال.
Marshall, M., 62مارشال، ام.
Marshall, P.J., 185مارشال، پی. جی.
Martel, C., 228مارتل، سی.
Martin, E., 76, 261, 361, 448 مارتین، ای.
Martin, R.D., 67 مارتین، آر.دی.
Martin-Barbero, J., 358 مارتین-باربرو، جی.
Martinez, W., 234مارتینز، دبلیو.
Martínez-Alier, V., 88مارتینز-آلیه، وی.
Marty, M.E., 305 مارتی، ام. ای.
Marx, K., ۱۱۶, ۲۱۵, ۲۱۶, ۲۴۲, ۲۵۴, ۲۶۴, ۳۰۰, ۳۰۲, ۳۵۲–۴, ۳۶۶, ۳۷۰, ۳۷۷, ۳۹۱, ۴۷۷, ۴۸۵, ۵۲۸, ۵۸۴مارکس، کی.
Marwick, M.G., 365, 563مارویک، ام. جی.
Maryanski, A., 295ماریانسکی، ای.
Mascia-Lees, F., 28مارسیا-لیس، اف.
Mascie-Taylor, C.G.N., 70ماسی-تایلر، سی. جی. ان.
Maslow, A., 76ماسلو، ای.
Mason, J.A., 74میسون، جی.ای.
Mathiasen, T., 52 ماتیاسن، تی.
Matthews, H.F., 19 متیوس، اچ. اف.
Mauss, M., ۴۷, ۵۲–۳, ۷۵, ۸۳, ۱۰۰, ۱۰۳, ۱۰۵, ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۲, ۱۷۲, ۱۹۹, ۲۱۸, ۲۱۹–۲۱, ۲۴۳, ۲۴۴, ۲۴۵,
۲۹۹, ۳۰۸, ۳۱۸–۱۹, ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۴۱, ۳۹۰, ۳۹۲, ۴۲۰–۱, ۴۲۲, ۴۴۵, ۴۶۶, ۴۸۵, ۴۹۷, ۵۱۸, ۵۱۹, ۵۴۴, ۵۴۷,
۵۵۹–۶۰, ۵۸۴–۵ موس، ام.
Maybury-Lewis, D.H.P., 41, 167, 426, 450, 535 میبری-لویس، دی. اج. پی.
Mayer, A.C., 58مایر، ای. سی.
Mayer, P., 14, 514, 563مایر، پی.
Ma Yin, 96ما یین
Mbiti, J.S., 9مبیتی، جی. اس.
Mead, G.H., ۲۹۲, ۵۱۳, ۵۸۵ مید، جی. اچ.
Mead, M.,
۲۵, ۷۳–۴, ۸۵, ۹۲, ۱۲۲, ۱۴۳, ۱۵۷, ۱۹۵, ۱۹۷, ۲۳۲–۳, ۲۵۵, ۲۷۹, ۲۹۲, ۳۳۰, ۳۹۴, ۳۹۵, ۴۱۰,
۴۱۴, ۵۰۱–۲, ۵۳۸, ۵۵۱, ۵۸۵ مید، ام.
Mearns, D.J., 285, 286, 287 مرنز، دی. جی.
Meehan, B., 3 میهان، بی.
Meek, C.K., 19, 321,میک، سی. کی.
Meek, R.L., 183میک، آر. ال.
Meggers, B.J., 41میگرز، بی. جی.
Meggitt, M.J., 5, 410میگیت، ام. جی.
Meillassoux, C., 20, 26, 245, 353, 370, 435, 509–۱۰ مایاسو، سی.
Meiners, C., 264ماینرز، سی.
Meletinski, E., 494میلیتینسکی، ای.
Melhuus, M., 34, 317, 353میلوس، ام.
Melion, W., 363میلیون، دبلیو.
Mendel, G., 161, 523 مندل،جی.
Menget, R, 243منگه، آر.
Menninger, K., 399 مینیگر، کی.
Merleau-Ponty, M., 76, 460 مرلو-پونتی، ام. erriam, A., 384, 385
Merrill, R.S., 545مریل، آر. اس.
Merry, S., 332 مری، اس.
Merton, R.K., 250, 503مرتون، آر. کی.
Merton, T., 85مرتون، تی.
Messenger, J., 208مسنجر، جی.
Messer, E., 238 مِسِر، ای.
Métraux, R., 122 مترو، آر.
Meyer, E., 39مایر، ای.
Middendorf, A., 493میدندورف، ای.
Middleton, J., 9, 43, 514, 563میدلتون، جی.
Miers, S., 509مایرس، اس.
Migdon, J., 435میگدان، جی.
Miklukho-Maclay, N., 493
Militarev, A., 494میکلاکو-مک‌لی، ای.
Mills, A., 390 میلز،ای.
Miller, D., 47, 128, 379, 545میلر، دی.
Miller, G., 493میلر، جی.
Miller, J.G., 480میلر، جی. جی.
Miller, O., 493میلر، او.
Mills, C.W, 446میلز،سی. دبلیو.
Mimica, J., 399, 459–۶۰میمیکا،جی.
Minar, D., 114, 117مینار، دی.
Miner, H., 555میننر، اچ.
Mintz, S.W., 33, 87, 90, 117, 566 مینتس، اس. دبلیو.
Mirandola, P.della, 340 میراندولا، پی. دلا
Mirga, A., 269 میرگا، ای.
Mitchell, J.C. 14, 301, 371, 431میچل،جی. سی.
Modell, J., 6مودل، جی.
Moeran, B., 56موران، بی.
Moerman, M., 162, 326مورمن، ام.
Monboddo, Lord, ۱۸۳–۴, ۵۸۵مونبودو، لرد
Montagu, A., 127, 464مونتاگو، آ.
Montaigne, M.E.de, ۲۴۳, ۵۸۵ مونتنی، ام. ای. دو
Montesquieu, C.-L. de S.,
۱۸۳, ۴۲۹, ۴۷۹, ۵۱۸, ۵۸۵ منتسکیو، سی.- ال.
Mooney, J., 35, 265–۶, ۴۲۹ مونی،جی.
Moore, J., 434مور،جی.
Moore, S., 124, 332مور، اس.
Moore, W.F., 121مور، دبلیو، اف.
Moreau, R.E., 308 مورو، آر. ای. ،
Morgan L.H., 25, 28, 35–۶, ۴۸, ۵۳, ۷۸, ۹۵, ۱۲۶, ۱۵۴–۶, ۱۹۳–۴, ۲۱۳–۱۴, ۲۳۵, ۲۶۴, ۲۶۵, ۲۹۴, ۲۹۹,
۳۱۲, ۳۵۰, ۳۵۲, ۳۷۵, ۳۸۱–۲, ۳۹۰, ۴۲۸–۹, ۴۳۴, ۴۵۱, ۴۵۳, ۴۷۶–۷, ۵۱۸, ۵۱۹, ۵۲۷–۸, ۵۸۵ مورگان،ال. اچ.
Morgan, S., 474مورگان، اس.
Morgen, S., 28مورگان، اس.
Morin, E., 235مورن، ای.
Morley, D., 135مورلی.،دی.
Morphy, H., 3, 6, 54مورفی، اچ.
Morris, B., 302موریس، بی.
Morton, S., 463مورتون، اس.
Moser, B., 234موزر، بی.
Mowaljazlai, D., 5موواجازلای،دی.
Moynihan, D., 193, 227 موینیهان، دی.
Mühlmann, W.E., 185, 264مولمان، دبلیو،ای.
Mulder, M.B., 524مادلر،ام. بی.
Müller, F.M., 585مولر، اف. ام.
Muller, J.-C., 351مولر، جی.-سی.
Mumford, L., 546مامفورد، ال.
Mumford, S.R., 80 مامفورد، اس. آر.
Munn, N., 5, 54, 320, 363مان، ان.
Murdock, G.P., ۵۳, ۶۰, ۱۰۶, ۱۲۰, ۲۲۴, ۳۹۰–۱, ۴۷۵, ۴۷۷–۸, ۵۱۱, ۵۸۵مورداک، جی. پی.
Murdock, J., 52مورداک، جی.
Murphy, H.B.M., 200موفی، اچ. بی. ام.
Murphy, R., 28 مورفی، آر.
Murra, J.V., 38–۹ مورا، جی. وی.
Murray, C., 14موری، ام.
Murray, M., 564موری، ام.
Myerhoff, B., 21, 471مایرهوف، بی.
Myers, F., 5, 288, 406, 422مایرز،اف.
Myres, J.L., 343مایرز، جی. ال.

N

Nadel, S.F., ۱۹, ۱۱۱, ۲۰۶, ۲۶۴, ۳۶۴, ۴۷۵, ۵۲۹, ۵۶۳, ۵۸۵نادل، اس. اف.
Nader, L., 123, 403, 447 نادر، ال.
Naipaul, V.S., 324نایپل، وی. اس.
Nash, D., 553نش، دی.
Nash, J.C., 30–۱, ۳۳, ۵۶۵, ۵۶۷نش، جی. سی.
Nash, M., 80نش، ام.
Needham, R., ۲۴–۵, ۶۳, ۶۴, ۱۰۵, ۱۰۷, ۱۶۴, ۱۶۷, ۳۱۱, ۳۱۴, ۴۴۸–۹, ۴۸۴, ۵۰۳, ۵۳۵, ۵۸۶نیدهم، آر.
Nelson, E., 52نلسون، ای.
Netting, R. McC., 171, 205, 285–۷نتینگ، آر مک‌ک.
Nettl, B., 385 نتل، بی.
Neu, J., 456نو، جی.
Neville, G.K., 424نویل، جی. کی.
Newcomb, H., 358نیوکامب، اچ.
Newcomb, T., 145نیو‌کامب، تی.
Ngugi wa Thiongo, 327 نگویی وا تیونگو،
Nichter, M., 361نیچر،
Nimuendajú, C., ۴۱, ۵۸۶نیمونداجو، سی.
Nisbet, R., 154, 527 نیبست، آر.
Nissan, E., 423نیسان، ای.
Novik, E., 494ناویک، ای.
Nugent, D., 565ناجنت، دی.
Nugent, S., 436ناجنت، اس.

O

O’Barr, W., 406اوبار، دبلیو.
O’Hanlon, M., 6, 324اوهانلون، ام.
Obeyesekere, G., 80, 414, 440, 441, 454, 455اوبییسکیره، جی.
Ochs, E., 94, 514آکس،ای.
Ohnuki-Tierney, E., 55, 103, 307اوهنوکی-تییرنی، ای.
Okamura, J.Y,, 192اوکامورا، جی. وای.
Okely, J., 269 آگلی، جی.
Olkes, C., 342, 562آلکس، سی.
Oliver, D. 586اولیور، دی.
Omori, Y., 234اوموری،وای.
Ong, A., 489, 565ائونگ، ای.
Ong, W., 338اونگ، دبلیو.
Opler, M.E., 586اوپلر، ام. ای.
Oppong, C., 18, 28آپانگ، سی.
Orbach, M., 236 آرباک، ام.
Ortiz, F., 87آرتیز، اف.
Ortiz, S., 349آرتیز، اس.
Ortner, S., 254, 257–۸, ۴۳۳, ۵۳۹اورتنر، اس.
Ottenberg, S., 197 اوتنبرگ، اس.
Ottino, R, 413اوتینو، آر.

P

Padilla, E., 89پادیا، ای.
Paine, R., 208, 246, 266–۷, ۳۰۱, ۴۰۶ پین، آر.
Pálsson, G., 209, 554پالسون، جی.
Papataxiarchis, E., 261پاپاتاکسیارکیس، ای.
Paracelcus, 340پاراسلکوس،
Pareto, V., 586پاره‌تو، وی.
Park, R., 96, 555–۶پارک، آر.
Parker, E.S., 194, 381پارکر، ای. اس.
Parkin, D.J., 9, 187, 328–۹ پارکین، دی. جی.
Parry. J., 149, 150, 220, 221, 379–۸۰, ۴۳۹پری، جی.
Parsons, E.C., 74پارسونز، ای. سی.
Parsons, T., ۹۸, ۱۴۱, ۲۲۴, ۲۲۶, ۲۴۷, ۲۵۱, ۳۰۱, ۵۱۱, ۵۲۶, ۵۳۵, ۵۳۷, ۵۸۶پارسونز، تی.
Passeron, J.-C., 179, 304, 526پسرون، جی.- سی.
Pasternak, B., 96پاسترناک، بی.
Patil, B., 358پاتیل، بی.
Paul, B., 359پل، بی.
Paul, R., 454پل، آر.
Paulme, D., 308پولم، دی.
Paynter, R., 446پینتر، آر.
Peacock, J.L., 355پیکاک، جی. ال.
Pearce, S., 383پیرس، اس.
Peck, P.M., 164پیک، پی. ام.
Pedler, F.J., 308پدلر، اف. ام.
Pedreira, A.S., 87پدررا، ای. اس.
Peel, J.D.Y., 20پیل، جی. دی. وای.
Pehrson, R., 53پرسون، آر.
Peirce, C., 586پیرس، سی.
Peiros, I., 494پیروس، آی. .
Pelletier, D.L., 400 پلتیه، دی. ال.
Pels, P., 111, 274 پلس، پی.
Pelto, G.H., 364, 402 پلتو، جی. اچ
Pelto, P.J., 364 پلتو، پی. جی.
Pena, M, 385 پینا، ام.
Perry, W.J., 161پری، دبلیو. جی.
Peristiany, J.G., ۸, ۲۱۱, ۵۸۶پیریستیانی،جی. جی.
Peshitz, A., 494پیشیتز، ای.
Peter, HRH Prince of Greece & Denmark, 586 پیتر، والاحضرت شاهزده یونان و دانمارک
Peters, E.L., 369 پیترز، ای. ال.
Peterson, N., 4 پیترسون، ان.
Phillips, A., 158فیلیپس، ای.
Phinney, J.F.S., 279فینی، جی. اف. اس.
Piaget, J. ۹۳, ۴۵۲, ۵۱۲, ۵۱۳–۱۴, ۵۸۶پیاژه، جی.
Pianka, E.R., 67 پیانکا، ای. آر.
Piasere, L., 269پیازره، ال.
Piddington, R., 451پیدینگتون، آر.
Pigg, S., 159پیگ، اس.
Pike, K.L., ۱۸۰–۱, ۵۸۶پایک، کی. ال.
Pilbeam, D.R., 70
Pimenov, V., 494پیل‌بیم، وی.
Piña-Cabral, J. de, 150 پینیا-کابرال، جی دو
Pinney, C., 112 پینی، سی.
Piscatori, J.P., 306, 423پیسکاتوری، جی. پی.
Pitt Rivers, A.L., 586 پیت-ریورز، ای. ال.
Pitt Rivers, G.H.L.-F., 451پیت ریورز، جی. اچ.ال.-اف.
Pitt-Rivers, J., 116, 213, 280پیت-ریورز، جی. ،
Plato, 468 افلاطون،
Platt, J., 249 پلات، جی.
Plattner, S, 177, 347 پلاتنر، اس.
Plumb, H.H., 128پلامب، اچ. اچ.
Pocock, D., 268پاکاک، دی.
Poggie, Jr, J.J., 364, 365پاگی، جونیور، جی. جی.
Polanyi, K., ۱۷۳, ۱۷۷, ۲۰۶, ۲۴۲, ۳۴۹, ۳۵۳, ۴۶۸, ۵۸۷ پولانی، ام.
Polanyi, M. 587
پولانی، ام.
Polhemus, T., 76پیلموس، تی.
Polier, N., 444 پلیه، ان.
Politis, N.G., 236پولیتیس، ان. جی.
Poole, D.A., 38پول، دی. ای.
Popper, Sir K.R., ۴۶۸–۹, ۵۰۳, ۵۸۷پوپر، سر کی.آر.
Porter, R., 185پورتر، جی.
Posey, D.A., 326پاسی، دی. ای.
Pospisil, L., 330, 380پاسپیسیل، ال.
Potapov, L., 494پاتاپوف، ال.
Potter, J., 55, 99پاتر، جی.
Potter, S., 55, 99پاتر، اس.
Pottier, J., 239, 240پوتیه، جی.
Powdermaker, H., 230 پادرمیکر، اچ.
Powell, J.W., 587پاول، جی. دبلیو.
Pratt, M.L., 324, 443پرات، ام. الو
Price, F., 488پرایس، اف.
Price, R., 89پرایس، آر.
Price, S., 89, 311پرایس، اس.
Price-Mars, J., 87 پرتایس- مارس، جی. ،
Prichard, J.C., 587پریچارد، جی. سی.
Propp, V.,
۲۳۷, ۴۲۶, ۴۹۴, ۵۸۷پراپ، وی.
Prout, A., 94 پروت، ای.
Puchkov, P., 494 پاشکف، پی.

Q

Quatrefages, A.de, 587کواتروفاژ، ای. دو
Quiggin, A.H., 279 کیگین، ای.
Quine, W.V.O., 480 کواین، ودبلیو. وی. او.
Quinn, N., 110, 501کویین، ان.

R

Rabain, J., 51 رابن، جی.
Rabelais, F., 243 رابله، اف.
Rabinow, P., 27, 232, 378, 443, 471, 503رابینو، پی.
Radcliffe-Brown, A.R., ۱–۲, ۸, ۲۶, ۲۸, ۳۵, ۶۰, ۶۳, ۶۴, ۷۹, ۹۵, ۱۰۶–۷, ۱۳۲, ۱۴۰–۱, ۱۵۳, ۱۶۱, ۱۶۹,
۱۸۳, ۱۹۵, ۲۱۴, ۲۳۲, ۲۴۷, ۲۵۰, ۲۷۲, ۲۷۷, ۲۹۹, ۳۰۸–۹, ۳۱۲–۱۳, ۳۳۳, ۳۳۵, ۳۴۳, ۳۴۵, ۳۶۲, ۳۶۶, ۴۳۳,
۴۵۱, ۴۶۵–۷, ۴۷۸, ۵۱۰–۱۲, ۵۱۵, ۵۱۶, ۵۱۷, ۵۲۰, ۵۲۲, ۵۲۵, ۵۴۲, ۵۵۰, ۵۵۵, ۵۸۷ رادکلیف‌-براون، ای. آر. 
Radin, P.,
۲۶۶, ۲۷۷, ۵۸۷ رادین،پی.
Radlov, V., 493رادلف، وی.
Raglan, Lord, 587 راگلن، لرد
Ragone, H., 127, 488راگان، اچ.
Raheja, G.G., 58, 310راهیجا، جی. جی.
Ranger, T, 275, 393رنجر، تی.
Rao, A., 269, 397 رائو، ای.
Rapp, R., 488رپ، آر.
Rappaport, J., 40زاپاپورت، جی.
Rappaport, R., 169, 186, 395 راپاپورت، آر.
Rapport, N.J., 301راپورت، ان. جی.
Rasmussen, K., ۵۲, ۵۸۷راسموسن،کی.
Rassers, W.H., 588
راسر،دبلیو. اچ. ؛
Rattray, R.S.,
۱۹, ۵۸۸ راتری، آر. اس.
Ratzel, F.
۲۶۴, ۵۸۸راتزل، اف.
Ravis-Giorani, G., 553راوی- جیورانی
Rawski, E.S., 55 راواسکی، ای.اس.
Ray, S.K., 298ری، اس. کی.
Read, K., 230 رید، کی.
Read, M., 92رید، ام.
Reader, I., 308 ریدر، آی.
Redfield, R., ۳۳, ۱۱۴, ۱۱۶, ۱۲۳, ۱۱۹, ۲۰۸, ۲۶۷–۸, ۳۷۰, ۴۱۸, ۴۳۰, ۵۵۵, ۵۸۸ردفیلد، آر.
Reich, W., 76 رایش، دبلیو.
Reichard, G.A., 74رایچارد، جی. ای.
Reichel-Dolmatoff, G. 588 رایچل-دولماتوف
Reina, R., 246 راینا، آر.
Reiter, R., 253رایتر، آر.
Renfrew, C., 45رنفرو، سی.
Resek, C., 382ریسیک، سی.
Reuter, T., 228 رویتر، تی.
Revel, J., 40 رول، جی.
Rew, A., 5ریو، ای.
Rey, P.P., 245ری، پی. پی.
Rezende, C.B., 246 رزنده، سی. بی.
Ricard, R., 30ریکار، آر.
Ricardo, D., 174ریکاردو، دی.
Rice, T., 385رایس، تی.
Richards, A., ۱۷۸, ۱۹۶, ۲۳۸, ۳۲۲, ۳۷۰, ۴۰۰, ۴۸۹, ۵۸۸
Richards, P., 18, 20ریچاردز، پی.
Riches, D., 34, 291, 560ریچز، دی.
Ricoeur, P., 455, 471, 538 ریکور، پی.
Rivera, A. 285ریورا، ای.
Rivers, W.H.R., ۷۹, ۱۰۸, ۱۶۱, ۱۹۵, ۱۹۹, ۲۳۲, ۲۶۲–۳, ۲۹۷, ۳۱۳, ۳۴۳, ۳۵۸, ۳۶۲, ۴۰۹–۱۰, ۴۵۱, ۴۶۵–۶,
۵۸۸ ریورز، دبلیو. اچ. آر.
Rivet, P, 244 ریوه، پی.
Rivière, P.G., 41, 487 ریویر، پی. جی.
Robbens, A., 236 رابنس، ای. Robertson, A.F., 159, 348, 508
Robertson, W., 183–۴رابرتسون، دبلیو.
Robillard, A.B., 412روبیار، ای. بی. ،
Rodman, M., 557رادمن، ام.
Roff, W.R., 306راف، دبلیو. آر.
Roheim, G. ۴۵۴, ۵۸۸روهایم، جی.
Roney-Dougal, S., 343رانی-داگل، اس.
Roniger, L., 417 رانیگر، ال.
Roosevelt, A., 41, 42 روزولت، ای.
Rorty, R., 481رورتی، آر.
Rosaldo, M., 60–۱, ۲۵۴, ۳۵۱, ۴۲۲, ۵۶۲ روزالدو، ام.
Rosaldo, R., 274, 480, 540روزالدو، آر.
Rosch, E., 106روش، ای.
Roscoe, P.B., 296روسکو، پی. بی.
Rose, D., 85 روز، دی.
Roseberry, W., 433, 434, 444روزبری، دبلیو.
Rosman, A., 36, 445روزمن،ای.
Ross, D., 27راس، دی.
Rostow, W.W., 157 روستوف، دبلیو. دبلیو.
Rothstein, F.A., 565روتشتاین، اف. ای.
Rouch, J., 20, 233, 244 روش، جی.
Rouget, G., 385, 506 روژه، جی.
Rousseau, G.S., 185 روسو،جی. اس.
Rousseau, J.-J., ۱,۴۱, ۱۸۳–۴, ۲۵۵, ۵۲۷, ۵۸۸روسو، جی.-جی.
Rowlands, M., 215رولندز، ام.
Rowley, C.D., 4رولی، سی. دی.
Rowntree, J., 525راونتری، جی.
Roy, S.C., 297روی، اس. سی.
Rubel, P., 36, 445روبل، پی.
Rubinstein, R., 562رابینشتاین، آر.
Ruby, J., 234 رابی، جی.
Ruey Yih-Fu, 95 رویی یی-فو
Russell, B., 465راسل، بی.
Russell, S.D., 239راسب، اس. دی.
Ryle, G., 538 رایل، جی.

S

Sabloff, J.A., 47 سابلوف، جی. ای.
Sacks, K.B., 99, 253 ساکس، کی. بی.
Safa, H., 33 صفا، اچ.
Sahlins, M., ۳, ۴۶, ۶۵–۶, ۱۲۸, ۱۴۰, ۱۴۱, ۱۵۷, ۱۷۸, ۱۸۶, ۲۰۵, ۲۱۴–۱۵, ۲۱۷, ۲۱۹–۲۰, ۲۴۲, ۲۷۴, ۲۷۶,
۳۱۱, ۳۵۴, ۳۷۶, ۴۱۸–۱۹, ۴۱۳, ۴۱۴, ۴۳۳, ۴۶۰, ۵۱۸, ۵۱۹, ۵۳۶, ۵۳۸–۹, ۵۶۴, ۵۶۶, ۵۸۹ سالینز، ام.
Said, E.,
۱۴۲, ۱۸۹, ۲۷۸, ۲۸۰, ۳۳۲۳–۴, ۴۰۳, ۴۰۷–۸, ۴۳۳, ۴۷۲, ۴۸۳, ۵۸۹ سعید، ای.
Saladin d’Anglure, B., 390, 507 سالادین دانگلور، بی.
Salemink, O., 111, 274 سالمینک، او.
Sallnow, M.J., 39, 423, 496 سالنو، ام. جی.
Salmond, A., 406 سالمون، ای.
Salo, M.T., 269 سالو،ام. تی.
Salomon, F., 38 سالومون، اف.
Salzman, P.C., 365, 397, 416 سالزمن، پی. سی.
Sampson, S.L., 206 سامپسون، اس. ال.
Samuel, G., 81ساموئل، جی.
Sandelowski, M, 488ساندلوفسکی، ام.
Sandford, S., 416سندفورد،اس.
Sangren, S., 444سانگرن، اس.
Sanjek, R., 72, 194–۵, ۱۹۷–۸, ۲۸۵, ۲۸۶–۷, ۳۹۶, ۴۲۸, ۴۶۲, ۴۶۳, ۴۶۴, ۵۵۶, ۵۵۷
Sansom, B., 13
Sapir, E., ۲۵, ۷۴, ۱۰۹, ۱۳۹, ۱۴۳, ۱۴۵, ۳۲۵, ۳۹۴, ۴۸۰, ۴۹۹–۵۰۱, ۵۸۹ سنجک، ای.
Sarana, G., 121سارانا، جی.
Sargent, C.F., 361سارجنت،سی. اف.
Saul, M., 281سول، ام.
Saussure, F. de, ۳, ۲۶, ۲۴۴, ۲۴۵, ۳۲۴–۵, ۵۱۸, ۵۲۱, ۵۳۰, ۵۸۹ سوسور، اف. دو
Saville, W.J., 344 ساویل، دبلیو، جی.
Schama, S., 274 شاما، اس.
Schapera, I., ۹, ۱۳, ۱۵, ۳۳۰, ۳۷۰, ۵۸۹ شاپرا، آی.
Schebesta, P., 265شبستا، پی.
Schechner, R., 491 شجنر،آر.
Scheele, R., 89 شیلی،آر.
Scheffler, H.W., 154, 313, 526 شفلر، اچ. دبلیو.
Scheper-Hughes, N., 93, 150, 361شپر-هیوج، ان.
Schieffauer, W., 204 شیفویر، دبلیو.
Schieffelin, B., 94, 514شیفلین، بی.
Schieffelin, E.L., 411شیفلین، ای. ال.
Schmalhausen, S.D., 345شمالهاوزن، ای. دی.
Schmidt, P.W., ۱۶۱, ۲۶۴–۵, ۵۸۹ اشمیت، پی. دبلیو.
Schmidt, S., 223اشمیت، اس.
Schnapp, A., 47اشناپ، ای.
Schneider, D.M., ۶۳, ۱۲۷, ۱۴۰–۱, ۱۵۳, ۲۸۱, ۳۱۵, ۳۹۲, ۴۴۲, ۴۴۸, ۴۸۷, ۵۱۹, ۵۲۶, ۵۳۵–۶, ۵۳۷, ۵۳۸,
۵۸۹ اشنایدر،دی. ام.
Schneider, H., 242 اشنایدر، اچ.
Schneider, J., 97, 435 اشنایدر، جی.
Schnirelman, V., 494اشنایرلمن، وی.
Schoepf, B.G., 240اشنوپف، بیو جی.
Scholte, B., 471شولته، بی.
Schousboe, K., 338 شوسبو، کی.
Schulte Nordholt, H., 275 شورته نوردهولت،اچ.
Schutz, A., 292 شوتز،ای.
Schwartz, R., 507شواتز،آر.
Schwartz, T., 457شوارتز، تی.
Schweder, R.A., 452, 480 شودر،آر. ای.
Schwidetzky, I., 66شیویدتسکی،آی.
Scott, J., 62, 223, 396–۷, ۴۱۹, ۴۸۹ اسکات، جی.
Scribner, S., 108اسکریبنر،اس.
Searle, J.R., 326 سیرل، جی. آر.
Sebag, L., 534سیبگ، ال.
Seddons, D., 376 سیدونز،دی.
Seeger, A., 385 سیگر،ای.
Segal, D.A., 89 سیگال،دی. ای.
Segalen, M., 209 سیگالن، ام.
Seligman, B.Z., 589 سلیگمن، بی. زد.
Seligman, C.G.,
۱۰, ۱۹۹, ۲۰۰, ۳۴۵, ۳۴۴, ۴۰۹, ۵۸۹سلیگمن، سی. جی.
Semenov, Y., 494سیمینف، وای.
Sen, A., 240 سن، ای.
Sergeev, D., 494 سیرگیف، دی.
Service, E.R., ۱۵۷, ۱۸۶, ۲۱۴–۱۵, ۵۳۰, ۵۹۰سرویس،ای. آر.
Shanin, T., 205, 418, 495شانین، تی.
Sharpe, P., 28شارپ، پی.
Shaw, B., 296شاو، بی.
Shaw, P., 191شاو، پی.
Shaw, R., 541شاو، آر.
Shelton, A., 7, 54شلتون، ای.
Shephard, R.J., 69 شپارد،آر. جی.
Shepherd, J.R., 56 شپهرد، جی. ار.
Sherper, J., 295شرپر،جی.
Sherzer, J., 330, 426–۷, ۵۵۴شرزر،جی.
Shils, E., 193, 251شیلز، ای.
Shirokogorov, S.M., 96, 191, 494, 506شیراکاگاروف، اس. ام.
Shokeid, M, 368, 424شوکاید، ام.
Shore, C., 207, شور،سی.
Shweder, R.A., 458شودر،آر. ای.
Siikala, J., 413سیکالا، جی.
Silberbauer, G.B., 15 سیلبرباوئر، جی. بی.
Sillitoe, P., 547 سیلیتوی، پی.
Sills, D.L., 499 سیلز، دی. ال.
Silverblatt, I., 37 سیلوربلات، آی.
Silverman, S., 25, 27, 508 سیلورمن، اس.
Simmel, G., ۲۹۲, ۳۷۷, ۵۹۰ زیمل، جی.
Singer, M., 361سینگر،ام.
Skalník, P., 215, 216, 343, 529 اسکالنیک، پی.
Skinner, G.W., 347, 396 اسکینر،جی. دبلیو.
Sklenár, K., 47 اسکلینار، کی.
Slezkin, Y., 495اسلزکین، وای.
Slobodin, R., 390 اسلوبودین، آر.
Smart, C., 332اسمارت، سی.
Smelser, N., 372–۳اسملسر، ان.
Smith, Adam, ۱۷۴, ۱۸۳, ۲۱۸, ۲۴۲, ۳۴۹, ۳۷۵, ۵۱۸, ۵۹۰ اسمیت، آدام
Smith, Andrew, 415 اسمیت، آندرو
Smith, Anthony D., 193 اسمیت، آنتونی دی.
Smith, A.O., 474اسمیت، ای. او.
Smith, C., 347 اسمیت، سی.
Smith, G., 435 اسمیت، جی.
Smith, G.E., see Elliot Smith, Sir G. اسمیت، جی. ای. نگاه کنید به الیوت اسمیت، سر جی.
Smith, M.F., 97 اسمیت، ام. اف.
Smith, M.G., 19–۲۰, ۸۸, ۱۲۳, ۱۹۱, ۴۲۵اسمیت، ام. جی.
Smith, P., 245, 534 اسمیت، پی.
Smith, R.J., 43اسمیت، آر. جی.
Smith, R.T., 88, 225, 226–۷ اسمیت، آر. تی.
Smith, V.L., 553اسمیت، وی. ال.
Smith, W.R., ۳۶۸, ۴۳۷, ۴۹۷, ۵۹۰ اسمیت، دبلیو. آر.
Somerset, F.R., 3rd Baron Raglan, see Raglan, Lord سامرست، اف. آر. لارون سوم راگلن، نگاه کنید به راگلن، لرد
Southall, A., 26, 529ساوتهال، ای.
Speck, F.G., 590 اسپک، اف. جی.
Spencer, Sir B.,
۱–۲, ۴, ۱۲۶, ۱۹۴, ۲۳۲, ۴۹۶, ۵۹۰اسپنسر، سر بی.
Spencer, H.,
۱, ۲۵, ۷۷, ۱۳۹, ۲۱۴, ۲۱۷, ۲۹۹, ۴۲۸–۹, ۵۱۱, ۵۱۶, ۵۱۷, ۵۱۹, ۵۲۲, ۵۹۰اسپنسر، اچ.
Spencer, J., 428, 444اسپنسر، جی.
Spencer, P., 9, 21اسپنسر، پی.
Spencer, R., 506اسپنسر، آر.
Sperber, D., 64, 110, 198, 336, 362, 530, 533, 536, 539 اشپربر،دی.
Sperling, L., 240 اسپرلینگ، ال.
Sperry, R.W., 164اسپیری،آر. دبلیو.
Spicer, E., 555اسپایسر، ای.
Spier, L., ۵۳, ۷۴, ۱۱۸, ۵۹۰اسپیر، ال.
Spindler, G.D., 178اسپیندلر، جی. دی.
Spiro, M.E., 80, 145, 295, 454, 457, 460اسپیرو، ام. ای.
Spivak, G.C., 189, 447اسپیواک، جی. سی.
Springer, S.P., 164اسپرینگر، اس. پی.
Srinivas, M.N., ۵۸, ۹۲, ۵۹۰سرینیواس، ام. ان.
Stacey, J., 135استریسی، جی.
Stack, C., 227استک، سی.
Stahl, A.B., 162استال، ای. بی.
Stanner, W.E.H., ۲, ۴۶۷, ۴۹۷, ۵۹۰–۱استانر، دبلیو. ای. اچ.
Starostin, V., 494استاروستین، وی.
Starr, J., 331استار، جی.
Stavenhagen, R., 32استاونهاگن، آر.
Stefansson, W., 52استفانسون، دبلیو.
Steiner, F., ۴۳۷, ۵۹۱اشتاینر، اف.
Steiner, G., 265اشتاینر، جی.
Stepick, A., 566 استپیک، ای.
Stern, S., 433استرن، اس.
Sternberg, L., 493استرنبرگ، ال.
Steuart, J., 434استیوارت، جی.
Steward, J.H., ۲۶, ۳۳, ۴۰–۱, ۴۸, ۷۴, ۸۹, ۱۱۹–۲۰, ۱۲۳, ۱۶۲, ۲۱۴, ۲۱۷, ۵۱۵, ۵۲۸, ۵۹۱استیوارد،جی. اچ.
Stewart, C., 268, 541, ۵۹۱استیوارت، سی.
Stewart, F., 23استیوارت، اف.
Stewart, M., 206, 269استیوارت، ام.
Stigler, J.W., 458استیگلر، جی. دبلیو.
Stocking, Jr, G.W., 28, 72, 77, 111, 137–۸, ۱۴۵, ۱۶۱, ۲۳۰, ۲۴۳, ۲۷۸, ۳۴۴, ۳۸۳, ۳۹۶, ۴۵۴–۵, ۴۹۳استاکینگ، جونیور، جی. دبلیو.
Stoler, A., 62, 113, 239استولر، ای.
Stoller, P., 342, 564استولر، پی.
Stow, R., 85استاو، آر.
Strathern, A.J., 6, 410استارتن، ای. اچ.
Strathern, M., 6, 66, 127, 209, 220, 255, 256–۷, ۲۵۹–۶۰, ۳۱۷, ۳۹۵, ۴۱۱, ۴۲۱, ۴۸۷–۸استارتن، ام.
Strauss, C., 110استروس، سی.
Street, B., 179, 338, 339 استریت، بی.
Strehlow, T.G.H., 1, 496استرولاو، تی. جی. اچ.
Strickland, S.S., 67, 400استریکلند، اس. اس.
Strong, B., 53استرانگ، بی.
Stross, B., 326استراس، بی.
Stroud, C., 339استرود، سی.
Stubel, H., 95استروبل، اچ.
Stumpf, C., 384اشتومپف، سی.
Sumption, J., 424سامپشن، جی.
Sundkler, B. ۵۵۵, ۵۹۱ساندکلیر، بی.
Sutherland, A., 269ساترلند، ای.
Swadesh, M. 591اسوادیش، بی.
Swann, B., 554اسوان، بی.
Swartz, M., 145, 431اسوارتز، ام.

T

Takado, Y., 53تاکادو، وای.
Tambiah, S.J., 61, 80–۱, ۲۶۸, ۲۷۵, ۴۹۹تامبیا، ای.
Tandeter, E., 39 تاندیتر، ای.
Tanner, A., 291تننر،ای.
Tanner, J.M, 70تننر، جی. ام.
Tao Yunkui, 95 تائو یونکی
Tapper, R., 369 تپر، آر.
Tardits, C., 20, 529 تاردی، سی.
Taussig, M., 354, 436, 440, 443, 485, 506 تائوسیگ، ام.
Tawney, R.H., 250 تاونی، آر. اچ.
Tax, S., 591 تکس، اس.
Taylor, C., 141–۲ تایلر، سی.
Tedlock, B., 166, 507 تدلاک، بی.
Tedlock, D., 426, 554تدلاک، دی.
Terray, E., 99, 245, 293, 353, 435 تری، ای.
Thapar, R., 272 تاپار، آر.
Thomas, K., 563 تامس، کی.
Thomas, N., 54, 112, 273, 403, 411, 414, 507, 566 تامس،ان.
Thomas, W.I., 206 تامس، دبلیو. آی
Thompson, E.P., 273, 354, 432, 488 تامپسون، ای. پی.
Thompson, Evan, 461 تامپسون، أوان،
Thompson, R.H., 191 تامپسون، آر. اچ.
Thompson, S., 237 تامپسون، اس.
Thomsen, C.J., 48 تامسن، سی. جی.
Thornton, R., 343 تارنتون، آر.
Thrupp, S., 372 تراپ، اس.
Thurnwald, R., ۲۶۳, ۲۶۴, ۵۹۱ ترنوالد، آر.
Tien Ru-kang, 95 تیین رو- کانگ
Tiger, L., 523 تیگر، ال.
Tinbergen, N., 523 تینبرگن، ان.
Tishkov, V., 495 تیشکوف، وی.
Tollefson, J., 474 تالفسون، جی.
Tonkin, E., 404 تانکین، ای.
Tonkinson, R., 234, 411 تانکینسون، آر.
Tönnies, F., ۱۱۶–۱۷, ۴۵۱, ۵۹۱تونیس، اف.
Tooker, E., 390 توکر، ای.
Toren, C., 94, 179, 461, 514 تورن، سی.
Torgovnick, M., 378 تورگونیک، ام.
Tornay, S., 23 تورنی، اس.
Torrence, R., 546 تورنس، آر.
Traweek, S., 503تراویک، اس.
Traube, E.G., 131تراوب، ای. جی.
Trautmann, T.R., 382تراتمن، تی. آر.
Treiman, D.J., 4,9 ترایمن، دی. جی.
Trevarthen, C., 94 تره‌وارتن، سی.
Trigger, B.G., 45, 47, 49 تریگر، بی. جی.
Trimestigus, H., 340 تریمستیگاس، اچ.
Trouillot, M-R., 89, 462 ترویو، ام.-آر.
Trudgill, P., 327 ترادگیل، پی.
Tucker, A.W., see Hoernlé, A.W. تراکل، ای. دبلیو.
Tuden, A., 434 تادن، ای.
Tunstall, J., 236 تانستال، جی.
Turgot, A.R.J. (Baron), 183تورگو، ای. آر. جی.
Turke, P., 524 تورک، پی.
Turnbull, C.M., ۳۹۷, ۵۰۲, ۵۹۱ترنبال، سی. ام.
Turner, E., 97, 342 ترنر، ای.
Turner, J., 295 ترنر، وی. دبلیو.
Turner, L., 52, 552ترنر، ال.
Turner, T., 141, 233, 436 ترنر، تی.
Turner, V.W., ۱۴, ۲۶, ۹۷, ۱۰۶, ۱۶۳–۴, ۲۰۱, ۲۶۲, ۲۷۳, ۳۵۸, ۳۹۲, ۴۲۳, ۴۲۵, ۴۲۸, ۴۳۱, ۴۶۱, ۴۸۹–۹۰,
۴۹۱, ۵۲۰, ۵۳۵–۷, ۵۹۱ترنر، وی. دبلیو.
Turton, D., 234ترنتون، دی.
Tyler, S.A., 126, 180, 443تایلر، اس. دی.
Tylor, Sir E.B., ۴۸, ۱۰۹, ۱۲۶, ۱۳۷–۹, ۱۵۴–۵, ۱۶۱, ۱۶۴, DR,3, 194, 212, 213, 217, 248, 294–۵, ۳۴۰–
۱, ۳۴۶, ۴۵۱–۲, ۵۹۱–۲ تایبر، سر ای. بی.

U

Uberoi, J.P.S., 319 اوبروا، جی. پی. اس.
Uexküll, J. von, 75آکسکول، جی. فون
Uhl, S, 246اول، اس.
Ulijaszek, S.J., 67, 400اولیجاشک، اس. جی.
Umbagai, E., 5 اوباگای،ای.
Un(c)kel, K., see Nimuendajú, C. آنکل، ای.
Urry, J, 274, 278 اوری، جی.
d’Urville, D., 414 اورویل(د)، دی.
Uttemorrah, D., 5 آترمورا، دی.

V

Vakhtin, N., 53 واختین، ان.
Valentine, J., 56والنتین، جی.
Valle, T. del, 317 واله، تی. دل
Van Bakel, M.A., 413 وان بیکل، ام. ای.
van de Velde, P., 66, 215, 217 وان دل ولده، پ.
van der Berghe, G., 117 وان در برگه، جی.
van der Berghe, P.L., 117, 191وان در برگه، پی. ال.
van der Leeuw, S., 546 وان در لویو، اس.  .an der Veer, P., 306, 486
van Gennep, A., ۱۲۶, ۲۴۴, ۴۲۳, ۴۸۹, ۴۹۱, ۴۹۲, ۵۳۶, ۵۴۹, ۵۹۲ وان جنپ، آ.
Van Maanen, J., 427 وان مان، جی.
Van Parijs, P., 215–۱۶ وان پاریش، پی.
Van Velsen, J., 364 وان ولسن، جی.
van Wouden, F.A.E., 24, 60, 167, 131وان وودن، اف.، ای. ای.
Varela, F.J., 459وارلا، اف. جی.
Vatin, J.-C., 368واتین، جی.-سی.
Vatuk, S., 287 واتوک، اس.
Vayda, A.P., 16 وایدا، ای. پی.
Veblen, T.B., ۱۲۸, ۱۷۴, ۵۹۲ وبلن، تی. بی.
Verdery, K., 192, 206, 393وردری، کی.
Verdon, M., 520 وردون، ام.
Vermeulen, H.F., 184ورمولن، اچ. اف.
Vernant, J.-P., 100, 150, 497, 498 ورنو، جی. – پی.
Verrips, J., 208 وریپس، جی.
Viazzo, P.P., 205 ویازو، پی.پی.
Vico, G., ۱۸۳, ۲۳۶, ۴۵۲, ۵۹۲ ویکو، جی.
Vidal-Naquet, P., 100 ویدال ناکه، پی.
Vincent, J., 428, 434, 448 ونسان، جی.
Viveiros de Castro, E., 246 ویورس ده کاسترو، ای.
Voget, F., 25 وگه، اف.
Vogt, E.Z, 399 وگت، ای. زد. ،
Voloshinov, V., 325 والاشینف، و.
Voltaire, F.M.A. de, 183–۴ ولتر،اف. ام. ای. دو
Vorozheikinal, T., 417 واراژیکینال، تی.
Vorren, Ø., ۵۳وررن، او.
Vossen, R., 269 ووسن، آر.
Vygotsky, L.S., ۹۳, ۱۰۸, ۵۱۴, ۵۹۲ویگوتسکی، اب. اس.

W

Wachtel, N., 40 واچتل، ان.
Wacquant, L., 471 وکان، ال.
Wagner, R., 150, 219, 388, 389 واگنر، آر.
Walcher, D.N., 401والچر، دی. ان.
Walens, S., 388 والنز، اس.
Wall, R., 226 وال، آر.
Wallace, A.F.C., 109, 266, 301, 372–۳والاس، ای. اف. سی.
Wallace, A.R., 592 والاس، ای. آر. 
Wallerstein, L, 46, 192, 370, 432, 434, 566 والرشتاین، ال.
Wallis, R., 385 والیس، آر.
Wallman, S., 209, 563والمنت، اس.
Walu, E., 240, 241والو، ای.
Wang Ming-ming, 96 وانگ مینگ-مینگ
Ward, K., 565 وارد، کی. .
Warman, A., 33وارمن، ای.
Warner, W.L., ۲–۳, ۱۱۵, ۱۱۷, ۱۶۶, ۲۰۰, ۳۹۲, ۴۹۶, ۵۵۵, ۵۹۲ وارنر، دبلیو. ال.
Warren, N., 106 وارن، ان.
Waterlow, J.C., 400 واترلو، جی. سی.
Waters, F., 76واترز، اف.
Waterson, R., 285واترسون، آر.
Watson, J.L., 55, 95, 99, 370–۱, ۵۰۹واتسون، جی. ال.
Watson, R., 149واتسون، آر.
Watson, W., 149واتسون، دبلیو.
Webber, J., 423 وبر، جی.
Weber, M., ۱۳, ۵۷, ۶۱, ۸۳, ۹۷, ۹۹, ۱۱۹, ۱۲۸, ۱۴۱, ۲۴۲, ۲۹۹, ۳۰۰, ۳۵۴, ۳۶۶, ۳۶۷, ۳۷۰, ۳۷۷, ۳۷۸, ۳۹۱,
۴۴۶, ۴۸۲, ۵۱۹, ۵۲۵, ۵۶۴, ۵۹۲وبر، ام.
Wedel, J.R., 206ودل، جی. آر.
Weiner, A., 220, 319 واینر، ای.
Weiner, J., 6, 387واینر، جی.
Weiner, M., 274واینر، ام.
Wenger, E., 179 ونگر، ای.
Werbner, R.P., 13–۱۴, ۱۶۳ وربنر، آر. پی.
West, I., 5 وست، آی.
Westermann, D.H., 592 وسترمن، دی. اچ.
Westermarck, E.A.,
۹۵, ۲۹۵, ۱۲۶, ۳۴۳, ۳۵۰, ۵۹۲ وسترمارک، ای. ای.
Wheeler, E., 240, 241, 401ویلر، ای.
Wheeler, G.C., 429ویلر، جی. سی.
White, G.M., 201, 422, 457–۸وایت، جی. ام.
White, H., 361وایت، اچ.
White, L.A., ۲۶, ۲۸, ۴۸, ۷۳, ۱۴۱, ۱۵۷, ۱۶۶, ۲۱۴, ۲۱۷, ۱۸۶, ۳۵۳, ۳۹۳, ۳۹۴, ۵۱۵, ۵۹۲–۳ وایت، ال. ای.
Whitehead, A., 239وایتهد، ای.
Whitehead, H., 257, 258–۹ وایتهد، اچ.
Whiteley, P.M, 323 ویتلی، پی. ام.
Whiting, B.B., 93 ویتینگ، بی. بی.
Whiting, J.W.M., 93, 121, 144 ویتینگ، جی. دبلیو. ام.
Whorf, B.L., ۱۰۹, ۴۸۰, ۴۹۹–۵۰۱, ۵۹۳ ورف، بی. ال.
Whyte, W.F., 246, 555, 556, 557 وایت، دبلیو. اف.
Wikan, U., 422, 537ویکان، یو.
Wildavsky, A., 439ویلدافسکی، ای.
Wilk, R., 129, 288ویلک، آر.
Willey, G.R., 47ویلی، جی. آر.
Williams, B.F, 89, 287ویلیامز، بی.اف.
Williams, F.E., 86ویلیامز، اف. ای.
Williams, G., 158ویلیامز، جی.
Williams, G.C., 523ویلیامز، جی. سی.
Williams, N., 5ویلیامز، ان.
Williams, R., ۱۳۳, ۱۳۴–۵, ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۵۴, ۳۲۳, ۳۵۴, ۴۳۳, ۴۸۸, ۵۹۳ویلیامز، آر.
Williams, R.H., 129ویلیامز، آر. اچ.
Willis, R, 179–۸۰, ۴۴۴, ۵۲۶, ۵۶۵ ویلیس، آر.
Willis, R., 106, 559ویلیس، آر.
Wilmott, P., 226ویلموت، پی.
Willmsen, E., 15, 27, 289, 474ویلمسن، ای.
Wilson, B., 372, 470ویلسون، بی.
Wilson, E.O., 522ویلسون، ای. او.
Wilson, G, 555ویلسون، جی.
Wilson, M., ۹, ۵۶۳, ۵۹۳ویلسون، ام.
Wilson, P.J., 88ویلسون، پی. جی.
Winch, P., 480–۱وینچ؛ پی.
Winkelman, M., 342 وینکلمن، ام.
Winkler, J.J., 100وینکلر، جی. جی.
Winnicott, D., 455وینیکات، دی.
Winter, E.H., 563وینتر، ای. اچ.
Wissler, C., ۷۴, ۹۱, ۱۳۹, ۴۷۴–۵, ۵۹۳ویسلر، سی.
Wittfogel, K.,
۶۱, ۲۱۵, ۵۲۸, ۵۹۳ویتفوگل، کی.
Wittgenstein, L.,
۲۰۱, ۵۳۸, ۵۹۳
Wokler, R., 184واکلر، آر.
Wolf, A., 96, 295ولف، ای.
Wolf, E.R., 27, 32–۳, ۷۲, ۱۱۷, ۱۲۳, ۲۰۵, ۲۲۹, ۳۴۵, ۳۵۳, ۳۷۶, ۴۱۹, ۴۳۲, ۴۳۴, ۵۰۹, ۵۳۹, ۵۶۶ ولف، ای. آر.
Wolf, M., 55ولف، ام.
Wolf, R., 89ولف، آر.
Wood, D., 324وود، دی.
Wood, G., 241وود، جی.
Woodburn, J., 290وودبرن، جی.
Worsley, P., 85, 353, 435ورسلی، پی.
Worth, S., 234ورث، اس.
Worthman, C.M., 458ورثمن، سی. ام.
Wrong, D., 247, 251رانگ، دی.
Wu Wenzao, 95وو ونتزاگو
Wundt, W., 343, 456, 593وونت، دبلیو.
Wungunyet, J., 5 ونگونیت، جی.

X

Xiaoping, Deng, see Deng Xiaoping اگزیائوپینگ، دنگ نگاه کنید به دنگ اگزیائوپینگ

Y

Yalcin-Heckmann, L., 204 یالسین-هکمن، ال.
Yanagisako, S.J., 255, 260–۱, ۲۸۵یاناگیساکو، اس. جی.
Yan Fuli, 95یان فولی
Yang Kun, 96 یانگ کوون
Yang, Martin C.K., 96 یانگ، مارتین سی. کی.
Yankah, K., 406 یانکا، کی.
Yelvington, K.A., 88 یلوینگتون، کی. ای.
Yngvesson, B., 455ینگوسون، بی.
Yoshino, K., 307یوشینو، کی.
Young, J.C., 31یانگ، جی. سی.
Young, K., 261یانگ، کی.
Young, M., 226, 229, 319 یانگ، ام.

Z

Zaslavsky, C., 425 زاسلاوسکی، سی.
el-Zein, A.H., 305 الزین، ای. اچ.
Zemp, H., 385 زمپ، اچ.
Znaniecki, F., 206 زنانیسکی،اف.
Zolotarev, A., 494زلاتاریف، ای.
Zuidema, R.T., 38زودیما، آر. تی.