سمینار مسائل فرهنگی – اجتماعی معاصر: فصل چهارم

سمینار مسائل فرهنگی – اجتماعی معاصر
ناصر فکوهی / فصل چهارم: زمستان ۱۴۰۲

تحول مباحث نظری-تاریخی جنسی / جنسیتی از پارینه سنگی تا امروز

دوازده جلسه / روزهای سه‌شنبه ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر به صورت مجازی
شروع جلسات: ۵ دی ماه ۱۴۰۲

هزینه: رایگان

سقف شرکت‌کنندگان: بیست نفر

ثبت نام: از ۲۹ آبان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲

شرح برنامه و جلسات سمینار:

در ادامه جلسات سمینار هفتگی، فصل چهارم به موضوع «تحول مباحث و سیر تاریخی دو موضع جنس بیولوژیک و جنسیت فرهنگی و روابط جنسی و بین‌جنسیتی»، اختصاص خواهد داشت. این جلسات به روال معمول به صورت مجازی برگذار می‌شوند و فایل صوتی درس اصلی پیش از جلسات در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. در طول جلسه دوستان حاضر می‌توانند سئوالات خود را مطرح و بحث و گفتگو کنند. سقف شرکت‌کنندگان جلسات، بیست نفر تعیین شده است. هر دو نوار جلسات، شامل درس اصلی و جلسه کلاس پرسش و پاسخ، بر روی کانال‌های تلگرام و یوتیوب و ساوند کلاود بارگزاری می‌شوند. برای ثبت‌نام در این دوره، اولویت به ترتیب شامل افراد زیر می‌شود: ۱) شرکت‌کنندگان جلسات پیشین بر اساس میزان نظم و مشارکت فعال و همکاری‌شان با انسان‌شناسی و فرهنگ؛ ۲) همکاران انسان‌‌شناسی و فرهنگ با پیشینه همکاری منظم و پیوسته بیش از دو سال که تا امروز ادامه یافته باشد؛ ۳) دوستانی که پیشنهاد یک پروژه پژوهشی و کاری در چارچوب یک همکاری حداقل شش ماهه با انسان‌شناسی و فرهنگ داشته باشند، پس از تصویب پروژه‌شان. منظور از پروژه موضوع فرهنگی-اجتماعی است که برای مطالعه و کار به آن علاقمند و یا در آن دارای پیشینه مطالعاتی یا تحصیلی هستند. چارچوب و نحوه همکاری را انسان‌شناسی و فرهنگ تعیین می‌کند و در یک برنامه حداقل ده ساعت در هفته، به صورت پیوسته در طول شش ماه اجرا خواهد شد. شرکت در این جلسات به ویژه برای دوستانی مفید است که دارای تحصیلات کارشناسی به بالا یا تجربه معادل چنین تحصیلاتی و مایل به همکاری دستکم شش ماهه با ما باشند. حداقل مشارکت کنندگان برای تشکیل دوره ۱۰ نفر است که هم‌اکنون وجود دارند و بنابراین دوره قطعا تشکیل خواهد شد. دانش رسانه‌ای و رایانه‌ای از جمله کار با نرم‌افزارهای نوشتاری تولید محتوا و دانش زبانی نیز بسیار اهمیت دارند. هدف از تشکیل جلسات در واقع ایجاد امکان رابطه مستقیم و فعال با مجموعه و همکاری با آن است.
سر فصل جلسات:
۱- مقدمه، مباحث عمومی و تشریح چارچوب دوره و اهمیت موضوع
۲- از طبیعت تا فرهنگ/ مباحث کردار‌شناسی جانوری، ژنتیک و بیولوژیک
۳- دوران پیشاتاریخ: از پارینه سنگی تا نوسنگی/ زایش جنس و جنسیت باستان
۴- جنس و جنسیت در جوامع موسوم به «بدوی»
۵- دوران باستان از هند تا بین النهرین و ایران باستان
۶- یونان و رم باستان
۷- قرون وسطی و رنسانس
۸- تحول و تاریخچه موضوع در یهودیت
۹- تحول و تاریخچه موضوع در مسیحیت
۱۰- تحول و تاریخچه موضوع در بودیسم، هندوئیسم و ادیان شرقی
۱۱- مباحث مربوط به جنس و جنسیت در مدرنیته و جهانی شدن
۱۲- آینده جنس و جنسیت در چشم انداز انسانی و گذر از انسان

این برنامه موقت است و تا زمان برگذاری جلسات و در طول آن‌ها بنا بر روند انجام بحث‌ها، ممکن است تغییرات جزئی کند.
برای ثبت نام از ۲۵  آبان تا ۱۰ آذر، با خانم آناهیتا ناهید مدیر آموزش سمینارهای هفتگی با ایمیل زیر تماس بگیرید:
anahitanahid@gmail.com

به پذیرفته شدگان در فاصله ۱۵ تا ۲۵ آذر اطلاع داده شده و برایشان برنامه‌ریزی می‌شود.

تمامی دوستانی که در این سمینار یا سمینارهای پیشین مشارکت فعال داشته، همکاری دستکم شش‌ماهه با انسان‌شناسی و فرهنگ کرده باشند و کارهایشان به صورت منظم در مدت همکاری به انتشار رسیده باشند، می‌توانند پس از پایان دوره شش ماهه همکاری پیوسته و منظم، گواهی شرکت در سمینار به مدت ۵۰ ساعت و همین طور نامه همکاری برای ادامه تحصیل دریافت برای زمان دقیق همکاری دریافت کنند. هیچ گواهی و نامه‌ای پیش از این مدت و تحقق عملی همکاری، یا هیچ نامه و گواهی خارج از زمان دقیق همکاری و در زمینه‌ای به جز کار دقیقی که انجام داده باشند، به دوستان داده نمی‌شود.