خسرو سینایی/ شاعر، موسیقی دان و فیلمساز

خسرو سینایی متولد سال ۱۳۱۹ در ساری است، اما رابطه ای بیشتر دورادور با این شهر دارد؛ که به سال های نخستین کودکی اش مربوط می شود؛ رابطه ای که همواره از ابتدا تا امروز او را بارها به این شهر کشانده است و گویی نسبت به آن خود را مدیون می داند؛ و هنوز در خیال ساختن فیلمی درباره گذشته شهر است. در این رابطه ، پیوندی عاطفی نقشی اساسی داشته است: پدری که به شدت تحسینش می کند و برای او در تمام زندگی نقش یک الگوی فرهنگی و اخلاقی را داشته است.