خاطرات جوانی

گروه کتاب و رسانه

رولان، رومن، خاطرات جوانی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر فردوس، ۱۳۶۸، چاپ سوم، ۱۳۸۰‌، ۴۴۸صفحه + سالنمای زندگی و آثار رولان + توضیحی درباره کتاب های مهم رولان + کتابنامه عمومی درباره رولان + یادداشت هایی درباره “خاطرات جوانی“. درباره کتاب:

این کتاب یکی از ترجمه های ادبی نگارنده است که در کنار ”زندگانی تولستوی“ دومین ترجمه وی از رولان به شمار می آید. رومن رولان نویسنده ادبی نیمه نخست قرن بیستم فرانسه، یک انسان گرای صلح جو و از فعالین جنبش های صلح در این قرن به شمار می رفت که زبان و نثر او کاملا شاعرانه و آکنده از رومانتیسمی خاص است. رولان از نخستین نویسندگانی بود که در زبان فرانسه رمان های طولانی را که خود سنتی روس به شمار می آمد و وی از آن به خصوص از خلال تولستوی تاثیر پذیرفته بود را رایج کرد. رمان معروف او ”جان شیفته“، همچون بسیاری دیگر از آثارش، به وسیله الف.م.به آذین به فارسی برگردانده شده است. این کتاب علاوه بر آنکه زوایای زیادی از زندگی و تجربه جوانی رولان را به خواننده معرفی می کند، او را با تاریخ فرانسه در نیمه دوم قرن نوزده نیز آشنا می کند. مترجم به این کتاب چندین پیوست از سایر آثار رولان، یادداشت هایی برای اسامی خاص در هر یک از بخش های کتاب و توضیحاتی درباره خود او و آثارش در انتها افزوده است.

فهرست مطالب

یادداشت مترجم

پیشگفتار

فصل اول : کودکی شهرستانی در پاریس
فصل دوم: ”صومعه“ خیابان اولم
فصل سوم: بهار در رم
فصل چهارم: قدیسین فصل سرد
در نیمه راه
– هنر برای هنر
– هنر مردم
– هنر عمل
– هنر رؤیا

چند پیوست به ”خاطرات جوانی“

– موسیقی
– نامه ای به سن سانس
– خاطراتی کوتاه از سزار فرانک
– خوش گویی ها و بدگویی هایی درباره روسینی
– یادداشت های مطالعه
– ایمان دارم چرا که حقیقت است

سالنمای زندگی و آثار رولان
کتاب های عمده
کتاب نامه عمومی درباره رولان

یادداشت مترجم

رومن رولات در ایران نامی است شناخته شده. ده ها سال از ترجمه آثار بزرگی چون ”ژان کریستف“، ”جان شیفته“، ”زندگی بتهوون“ و … می گذرد و هنوز خواننده ایرانی با شور و شوق زیاد به خواندن آنها ادامه می دهد. استقبال از آثار رولان در کشور ما و در دیدی گسترده تر در شرق، تضادی آشکار با سرنوشت همین آثار در اروپا دارند. در حقیقت، خواننده غربی و به ویژه فرانسوی امروز با بی اعتنایی ناروایی بر میراث ادبی رولان می نگرد. دلیل آن دلبستگی و این بی اعتنایی کجاست؟ عشق رولان به هندوستان و پیامبر صلح جویش؟ طغیان سرسختانه و تک روانه رولان؟ اسلوب ادبی خاص او؟ بینش فلسفی اش؟… کتاب حاضر شاید بتواند پاسخی به این پرسش ها عرضه کند. از این گذشته، خواننده ایرانی که از خلال ترجمه غالب آثار رولان با قهرمانان واقعی و خیالی او آشنا شده، بد نیست اینک به گونه ای مستقیم با سرنوشت فردی، با احساس ها و اندیشه های درونی، با دردها و شادی ها، با زمانه و تاریخ دوران او نیز آشنا گردد.
آنچه را رولان درباره زندگی شخصی خود نوشته می توان به سه گروه تقسیم کرد: نخست دو کتاب اتوبیوگرافیک ”سیر درونی“ و ”خاطرات“. کتاب اخیر در طرح اولیه رولان می بایستی شامل چندین جلد می شد و خاطرات سراسر زندگی او را در بر می گرفت اما در عمل ناتمام ماند و از سال ۱۹۰۰ پیش تر نرفت. گروه دوم روزنامه خاطرات اوست که بخش های بیش و کم مفصلی از آن تاکنون به چاپ رسیده است، از جمله ”خاطرات سالهای جنگ“ که یادداشت های روزانه رولان در فاصله سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ را در بر می گیرد یا خاطرات هندوستان را. و سرانجام گروه سوم شامل نامه های رولان خطاب به نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و … فرانسوی و غیر فرانسوی است که تعداد زیادی از آنها در”دفترهای رومن رولان“ به وسیله انتشارات آلبن میشل به انتشار رسیده است.
کتابی که اکنون در دست دارید ترجمه بخش اصلی ”خاطرات“ رولان است کعه عمدتا به سالهای جوانی او، دوره تحصیلاتش در دانشسرای عالی پاریس و مدرسه فرانسه در رم مربوط می شود. برای آشنایی بیشتر خواننده با زندگی رولان، دو بخش دیگر نیز به کتاب افزوده ایم، نخست یک معرفی کلی از او و آثارش به نقل از آخرین و معتبرترین دائرهالمعارذف ادبیات فرانسه و دیگری نوشته ای فلسفی که رولان آن را در بیست و دو سالگی نوشته و خواننده را با بسیاری از زوایای پیچیده بینش وی آشنا می کند. امید است که متن حاضر مقدمه ای باشد برای بازگرداندن سایر آثار اتوبیوگرافیک این نویسنده بزرگ به زبان فارسی. در انتها از خوانندگان موشکاف و دقیق کتاب خواهانیم که ما را از نکته گیری ها و انتفادات مفید خود بی بهره نگذارند.