تسلیت به مردم ایران

در حرکت تروریستی روز گذشته بیش از یک صد نفر از هم‌میهنان ما جان خود را از دست دادند و چند صد نفر زخمی شدند. تروریسم در هر شکل و هر گستره‌ای هیچ گونه توجیهی ندارد و این توطئه وحشیانه که انسان‌هایی بیگناه را نشانه گرفت تا به مقاصدی سیاسی و نامشروع برسد، باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود. روشن است که برای درک دلایل و سازوکارهای چنین حرکاتی نیاز به زمان و در دست داشتن داده‌های بسیار است و کاری ساده نیست؛ بدون قرار دادن عناصر و موضوع در  مجموعه مباحث  بزرگتر  جهان در دوران خشونت  کنونی و به خصوص کشتار مردم بیگناه غزه به وسیله یک تروریسم دولتی بی حدو مرز  و سکوت و حمایت قدرت های بزرگ از این جریان نمی‌توان آن‌ را تحلیل کرد. اما تحلیل ما در آینده هر چه باشد، هیچ چیز از ضرورت مقابله با هر گونه حرکت تروریستی و لزوم محکوم کردن تمام رفتارهای خشونت آمیز علیه مردم بیگناه و مبارزان راه آزادی نمی‌کاهد. انسان‌شناسی و فرهنگ ضمن محکوم کردن این عمل وحشیانه و هر گونه رفتار مشابه آن در گذشته یا آینده، برای خانواده قربانیان آرزوی صبر و آرامش دارد.

ناصر فکوهی / مدیریت انسان‌شناسی و فرهنگ
۱۴ دی ماه ۱۴۰۲