مرور برچسب

۱۱ سپتامبر

سپتامبر در قابِ نمایش

يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ (٢٠ شهريور ١٣٨٠) يادآور حملات تروريستي به برج هاي تجارت جهاني نيويورک، فروپاشي آنها و کشتار هزاران کارمند بي گناه از ده ها مليت مختلف است. يازدهم سپتامبر همچنين، آغاز موج خشونت هاي دولتي- نظامي آمريکا در دوره جديد و بي…

چرخه خشونت

روز 11 سپتامبر 1973، دولت ایالات متحده زیر فشار شرکت های بزرگ چند ملیتی به ویژه شرکت «یونایتد فروت کمپانی» و تحت هدایت نظری اقتصاددانان مکتب شیکاگو به ویژه میلتون فریدمن، و البته با بهانه رایج در این دهه، یعنی جلوگیری از خطر کمونیسم در قاره…