مرور برچسب

گورستان

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ گورستان ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / گورستان 1 / خوشبختی پرسه زدن بر سقف ابدی خاموشی /پاریس، گورستان پر لاشز / تابستان 1393 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و…