مرور برچسب

گورستان

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی: تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ(بخش دوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ فصل سوم/ تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ / بخش دو/ جلسه یک/ مقدمه عمومی/ با همکاری فاطمه نوروی / مهر 1402 پیشینه مرگ‌باوری را که بررسی کنیم خواهیم…

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ گورستان ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / گورستان 1 / خوشبختی پرسه زدن بر سقف ابدی خاموشی /پاریس، گورستان پر لاشز / تابستان 1393 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و…