مرور برچسب

گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس

کارگاه ترجمه فرانسه(۱): گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس

صفحه فرهنگ و زبان فرانسه از این پس، نمونه هایی از ترجمه فرانسه به فارسی را برای تمرین دوستداران این زبان در اختیار آنها خواهد گذاشت. ترجمه آزمایشی این متون از فرانسه به فارسی و برعکس و مقایسه آنها با نمونه ارائه شده ، می تواند به خوانندگان…

کارگاه ترجمه آلمانی(۱): گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس

برای تمرین ترجمه، یکی از راه ها، ترجمه آزمایشی است، یعنی ترجمه متتی که پیشتر ترجمه شده و مقایسه آن با ترجمه انجام شده . متن زیر نخستین متنی است که در این صفحه عرضه می شود و به تدریج متون دیگری در آن ارائه خواهند شد. این متن بر اساس سایت…