مرور برچسب

کنترل اجتماعی

پاره های اندیشه و هنر (۱۱): پیر کلاستر و جنگ و قدرت در جوامع آمازونی

رژیس میران / برگردان ناصر فکوهی پیر کلاستر(Pierre Clastres)(1934-1977) به شکلی ناگهانی و در سن 43 سالگی درگذشت و آثاری ناتمام از خود به جای گذاشت که در عین حال بسیار پربار بودند. کلاستر که دانشجوی فرانسوی مردم‌شناسی در شاخه آمریکاشناسی…