مرور برچسب

کشتار و نسل کشی

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی: تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ(بخش دوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ فصل سوم/ تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ / بخش دو/ جلسه یک/ مقدمه عمومی/ با همکاری فاطمه نوروی / مهر 1402 پیشینه مرگ‌باوری را که بررسی کنیم خواهیم…

گفتگو با ژاک سملن درباره کشتار و نسل‌کشی‌های معاصر

گفتگو با ژاک سملن درباره کشتار و نسل‌کشی‌های معاصر / برگردان ناصر فکوهی   ژاک سملن، دارای تحصیلات در روان‌شناسی اجتماعی و تاریخ معاصر و علوم سیاسی است. او همچنین سال‌ها به عنوان روان‌شناس بالینی فعالیت داشته است. سملن در سال 1990 وارد…