مرور برچسب

کتاب گویا

صدای ِ فرهنگ

مقدمه برای کتاب «درآمدی نو بر کتاب گویا»  معمار و نظریه‌پرداز فنلاندی، یوهانی پالاسما (1936) با کتابش «چشمان پوست» (1996) به شهرتی جهانی رسید زیرا این گزاره مهم را مطرح کرد: تمدن مدرن، باید تجدید نظری اساسی در روابط حسی انسان‌هایی که آن…