مرور برچسب

کارگاه ترجمه فرانسه

کارگاه ترجمه فرانسه(۱): گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس

صفحه فرهنگ و زبان فرانسه از این پس، نمونه هایی از ترجمه فرانسه به فارسی را برای تمرین دوستداران این زبان در اختیار آنها خواهد گذاشت. ترجمه آزمایشی این متون از فرانسه به فارسی و برعکس و مقایسه آنها با نمونه ارائه شده ، می تواند به خوانندگان…