مرور برچسب

ژان فرانسوا دورتیه

پاره‌های اندیشه و هنر (۹): باغ وحش‌های انسانی

پاره‌های اندیشه و هنر(9) / باغ وحش‌های انسانی / ژان فرانسوا دورتیه برگردان ناصر فکوهی «باغ وحش‌های انسانی» (Zoo humain) اصطلاحی بود برای به نمایش گذاشتن انسان‌های غیر‌اروپایی ربوده شده از مستعمرات در نمایشگاه‌های اروپایی و آمریکایی با…