مرور برچسب

ژاله آموزگار

کتاب پنجاه و پنج (۹): ژاله آموزگار

کتاب پنجاه و پنج / عکس‌های مهرداد اسکویی/ یادداشت‌های ناصر فکوهی/ نه/  ژاله آموزگار (1318) در اتاق کوچک طبقه اول دانشکده ادبیات و زبان‌های باستانی‌، گوشه‌ای هست و یک میز خالی. جایی برای مردی بزرگ. با کت و شلوار قدیمی و قهوه‌ای رنگ. با…