مرور برچسب

ژازه تباتبایی

کتاب پنجاه و پنج (۱۴): ژازه تباتبایی

نقاش، قد کوتاهی دارد و کمی فربه است. چشمان سیاه عمیق و بزرگی صورتش را نشانه‌گذاری کرده‌اند. چشمانی باز. بیش از اندازه باز. نامش را پیش رویش می‌گذارد و آن را از نو می‌سازد. حال «ژازه» است و جای «طین» ها را به «تا» داده است. هنرمندی زاده…

موزه مجازی: ژازه تباتبایی

ژازه تباتبایی (طباطبایی) (۱۳۰۹ تهران - ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ تهران) نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمایش نامه نویس ایرانی بود. او «نگارخانه هنر جدید» را که اولین نگارخانه (نگارخانه) ایران و یکی از مراکز فرهنگی مهم زمان خود بود تأسیس کرد. ژازه خود نام…