مرور برچسب

چپ گرایی

عکس فوری(۲۶۴): وکیسم و چپگرایی

 وکیسم و چپگرایی / چرخش زبانی و شستشوی مغزها در فرایند اجتماعی واژه woke از ریشه بیدار کردن / شدن (to wake) در زبان انگلیسی، به سال‌های دهه 1960 و سیاه‌پوستان آمریکایی در اوج مبارزات حقوق مدنی می‌رسد و می‌توان آن را «بیدار» یا «آگاه» نسبت…