مرور برچسب

پیر بوردیو

گفتگو با پیر بوردیو : آیا جامعه شناسی یک علم است؟

پیر تویلییه ترجمه ی ناصر فکوهی هر چند وجود جامعه شناسی را به خودی خود نمی توان زیر سئوال برد، اما علمی بودن این رشته گاه مورد شک قرار گرفته است. گروهی معتقدند که جامعه شناسی چیزی نیست جز یک گفتمان «ادبی» که هنوز رد پای ریشه های فلسفی اش…

گفتگوی گونتر گراس و پیر بوردیو

گونتر گراس - پیر بوردیو / ناصر فکوهی مسیر ترجمه آلمانی - فرانسه - فارسی پیر بوردیو : شما در جایی از یک «سنت اروپایی یا آلمانی – که یک سنت فرانسوی هم هست- با عنوان «لب به اعتراض گشودن» صحبت کرده اید و وقتی که ما با سندیکالیست ها درباره…

ضد روشنفکر گرایی (Anti-intellectualism)

ترجمه ناصر فکوهی من فکر می کنم در میان عواملی که می توانند توضیح دهند چرا جنبش های اجتماعی سازمان نمی یابند یکی هم ضد روشنفکر گرایی است(...) باید مراقب باشید که نفرت شما(از بعضی از آدم ها) - که می تواند مشروع باشد - باعث نشود که بصیرت…

آخرین پروژه های بوردیو

لوئیک وکان ترجمه ناصر فکوهی پیر بوردیو یکی از صاحب اندیشانی بود که به حیات روشنفکرانه فرانسه الگو می بخشید(...)ا و استاد کلژ دو فرانس و یکی از مهم ترین جامعه شناسان نسل خود به حساب می آمد. الگوهایی که وی درباره «عادتواره» و «سرمایه…

سخنرانی در موسسه مطالعات سیاسی بوردو (۲۰۰۲)

ترجمه ناصر فکوهی روز 15 مارس 2002 (اسفند 1382) پیر بوردیو در تالار بزرگ دانشکده علوم سیاسی شهر بوردو در فرانسه یک سخنرانی ایراد کرد که گزارش آن به نقل از روزنامه «جنوب غربی» فرانسه در زیر می آید. تالار دانشکده، آکنده از دانشجویانی است…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۴)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش چهارم مورد فلوبر - بنا برعادت من بر این موضوع کار می کردم و در عین حال مشغول نوشتن «قواعد هنر» بودم و به فلوبر هم فکر می کردم. و در این آمد و شد میان دو جهان نوشتاری، به این نتیجه رسیدم که فلوبر توانسته است…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۳)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش سوم خطر منتشر کردن - در طول سی سال گذشته شما به طور متوسط هر سه سال کمی بیشتر از دو کتاب منتشر کرده اند( و از مقالات صحبت نمی کنم!)، آیا این به نظرتان عادی می آید؟ - بله، البته شاید کمی زیاد باشد... اما من…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۲)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش دوم شوک الجزایر - در این صورت، نقطه عطف یعنی چیزی که باعث شد شما به این آگاهی برسید که باید به سوی جامعه شناسی بیایید چه بود؟ - شوکی که مسئله الجزایر بر من وارد کرد... در آن زمان من در دانشکده الجزایر، استادیار…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۱)

ترجمه: ناصر فکوهی این گفتگو در سال 1992 به وسیله پیر مارک دو بیازی(Pierre Marc de Biasi)، متخصص ادبیات فلوبر با بوردیو انجام شده است و در مجله ادبی فرانسه در اکتبر همین سال شماره 303 منتشر شده است. ترجمه این گفتگو را در چندین بخش از…

واژه نامه بوردیو (۲۳): اقتصاد لیبرالی

مترجم: ناصر فکوهی اقتصاد لیبرالی « منطق اقتصاد نولیبرالی از خلال نهادهای بین المللی ای نظیر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و دولت هایی که این نهادها مستقیم یا غیر مستقیم اصول «حکومتی» شان را به آنها دیکته می کنند، امروز در پی…