مرور برچسب

پاکی و خطر

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۶): خون و فرهنگ

از میان از پدیده‌های ِ بیولوژیک، «خون» به گونه‌ای که مری داگلاس در «پاکی و خطر» (1966) مطرح می‌کند، یکی از وسواس‌آمیز‌ترین تابوهای ِ انسانی است؛ امری متناقض و دوگانه درهستی‌شناسی ِ انسان در رابطه فرهنگ و طبیعت. خون، مایه‌ای که در سراسر…