مرور برچسب

ویروس کرونا

حبابی شدن جامعه محصول دوره کروناست

۱- کرونا حالا دیگر نقریبا به یک بخش شناخته شده و ملموس زندگی ما حداقل در شرایط عمومی تبدیل شده است. مردم از مرحله انکار و شایعه و کتمان گذشته اند ودیگر بدنبال نفی ساختاری این ویروس نیستند. امروز اغلب تلاش می کنیم تا زندگی مسالمت آمیز با…

کرونا؛ راه حل من: روزه خبری

در برابر ویروسی که انواع آن چندین قرن است در میان انسان‌ها وجود دارد و دستکم از بیست سال پیش و با اهمیت پیدا کردن هر چه بیشتر چین در اقتصاد و مبادلات جهانی از «سارس» تا «کرونا» در انواع گوناگونش، همیشه تعداد زیادی از افراد را بیمار کرده و…