مرور برچسب

ویروس ناشناخته

تاملات کرونایی (۴)

«فاصله‌گذاری» و زمان دراز ِ اجتماعی در کروناویروس بخش اول: از جوامع اولیه به روستانشینی کرونا ویروس تا امروز (اردیبهشت ۱۳۹۹ / آوریل ۲۰۲۰) یعنی حدود پنج ماه پس از اعلام نخستین موارد آن، هنوز برای دانش اپیدمولوژی، ویروسی عمدتا ناشناخته…