مرور برچسب

ویرانشهر

عکس فوری (۲۶۵): دولت ملی به مثابه ویرانشهر ِتقلیل فرهنگی

انتقال فرهنگی ِالگوی ِ اروپا- محور که در طول قرون شانزدهم تا نوزدهم میلادی، عمدتا شکل تجاری و البته اقتدارگرایانه داشت، در دو قرن بعد شکل فناورانه- سیاسی به خود گرفت و از خلال بازهم اقتدارگرایی اما این‌بار به وسیله دولت‌هایی که امپراتوری…

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۸): مردم‌سالاری به مثابه کُنش ِ شهری ِ نزدیک

تصّور ِ فیلسوفان ِ روشنگر از مردم‌سالاری، بیش از هر کجا در آرمانشهر ِ روسویی، شهر ِ ژنو، تبلور می‌یافت: شهری کوچک با فواصل نزدیک و کنشگران ِ محدود و استوار بر یک قرارداد ِ اجتماعی، از خلال ِ تفویض اختیار به نمایندگان مردم:…

«هومو‌ کوکاکولاکوس» و آینده جهان

مفاهیمی چون انسان‌ماهر (هابیلیس)(homo habilis)، یعنی نخستین انسان‌هایی که ابزار ساختند، انسان راست‌قامت (ارکتوس)(homo erectus)، اولین انسانهایی که ستون فقراتشان راست شد، انسان نئاندرتال(homo neanderthalensis) نخستین انسان‌هایی که…