مرور برچسب

واژه نامه بوردیو

واژه نامه بوردیو (۱۱) هنرمند (L’Artiste)

ترجمه ناصر فکوهی « هنرمند فردی حرفه ای است که امر ضمنی را به امر عینی بدل می کند، کار او عینی کردن است یعنی سلیقه را به شیئی تبدیل می کند. او فردی است که امکان ها را به تحقق در می آورد: معنی عملی امر زیبا جز با به تحقق در آمدن قابل شناخت…

واژه نامه بوردیو ۸: میدان سیاسی(Champs politique)

ترجمه ناصر فکوهی میدان سیاسی عرصه ای است که در آن رقابت میان کنشگران متعهد بر سر کالاهای سیاسی درگیر می شود، کالاهایی همچون مسائل، برنامه ها، تحلیل ها، تفسیر ها، مفاهیم، وقایع، یعنی کالاهایی که شهروندان متعارف می توانند نسبت به آنها تنها…

واژه نامه بوردیو۲ : معرفی تهیه کنندگان فرانسوی واژه‌نامه

ترجمه ناصر فکوهی واژه نامه بوردیو به صورتی که در این پایگاه خواهد آمد در واقع ترجمه ای است تدریجی و بدون رعایت نظم الفبایی، از کاری که اصل آن به زبان فرانسوی انجام شده و بر روی پایگاه اینترنتی پیر بوردیو در دسترس است. متن زیر، مقدمه ای…

واژه نامه بوردیو ۹: زبان زبان (Lanngue)

برگردان ناصر فکوهی زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار برای نوشتن هستند. دستور زبان نویسان و اساتیدی که قواعد آن و نحوه قرار گرفتن آن قواعد را در زبان مشخص می کنند . بدین ترتیب زبان یک رمز (کد) است به معنای اعدادی که…

واژه نامه بوردیو( ۱۲): سرمایه نمادین

ترجمه ناصر فکوهی سرمایه نمادین ( بازتولید سلطه، خشونت نمادین، برسمیت شناختن – عدم شناخت ) « از آنجا که سرمایه نمادین چیزی نیست جز سرمایه اقتصادی یا فرهنگی، زمانی که شناخته و به رسمیت شناخته شود، وقتی که این سرمایه بنا بر مقولات…

واژه نامه بوردیو(۳۳): فقر موقعیت

فقر موقعیت « نمایشنامه پاتریک ساسکیند کنترباس تصویری بسیار گویا از تجربه دردناک همه کسانی عرضه می کند که همچون نوازنده یک کنتروباس در ارکستر، درون جهانی پر پرستیز و ممتاز، در موقعیتی نازل و ناپیدا قرار گرفته اند، تجربه ای که دردناک بودن آن…

واژه نامه بوردیو (۳۴): تحلیل اجتماعی

ترجمه: ناصر فکوهی تحلیل اجتماعی « عادت واره ممکن است از خلال تحلیل اجتماعی نیز دگرگون شود یعنی از خلال آگاهی که به فرد امکان می دهد نسبت به قابلیت های خود اشراف پیدا کند. اما این امکان، و کارایی ِ این گونه از تحلیل از خویشتن، به نوبه…

واژه نامه بوردیو (۳۲): انقلاب علمی

انقلاب علمی « یکی از ویژگی های انقلاب های علمی، در آن است که دگرگونی ای ریشه ای به وجود می آورند و در عین حال دستاوردهای پیشین را نیز حفظ می کنند. بنابراین این انقلاب ها را باید انقلاب هایی دانست که دستاوردها را حفظ می کنند بی آنکه انقلاب…

واژه نامه بوردیو (۳۰): شجاعت

ترجمه ناصر فکوهی شجاعت (مذکر) (...) بدین ترتیب، آنچه «شجاعت» نامیده می شود، گاه ریشه در نوعی بزدلی دارد: برای آنکه در این مورد متقاعد شویم، کافی است به تمام موقعیت هایی نگاه کنیم که در آنها برای وادار کردن به اعمالی چون کشتن، شکنجه…

واژه نامه بوردیو(۲۹): میدان ادبی

ترجمه ناصر فکوهی میدان ادبی ( اقتصاد در خلاف جهت میدان ادبی) تاثیر انقلاب نمادینی که از خلال آن هنرمندان خود را از بند تقاضای بورژوازی رها کنند و برای این کار هیچ اربابی را به جز هنر خویش نپذیرند، آن خواهد بود که بازار از میان برود.…