مرور برچسب

هویت و خاطره

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۱): هویت و خاطره

خاطرت ما، در نهایت، اصلی‌ترین عناصری هستند که هویت‌مان را می‌سازند. و اگر روایتی پیوسته و شخصی از تجربه زندگی‌مان، نتوانسته باشد خاطراتی هویت‌ساز برایمان به وجود بیاورد، اغلب چاره‌ای نداریم جز آنکه به سراغ سرچشمه‌هایی دیگر برویم و چنین…

انسان‌شناسی حافظه و خاطره

انسان‌شناسی به مطالعه بر انسان در چهار بُعد زیستی، تاریخی، زبانی و فرهنگی می‌پردازد و خاطره و حافظه در هر چهار بُعد حضوری پررنگ و پیوسته دارند که در آغاز این علم از ابتدای قرن بیستم و حتی پیش از آن در علوم انسانی و اندیشه اجتماعی مورد توجه…