مرور برچسب

هنر

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۲

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(۱۳۵۸)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۱۰۰ دقیقه / بخش دوم: ۲1 دقیقه / محصول: انتشارات…

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۱

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(1358)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / 26 دی ماه 1394 / زمان سخنرانی: 100 دقیقه / بخش اول: 20 دقیقه / محصول: انتشارات…

هنر و جوامع مراقبت

ژیل دولوز برگردان ناصر فکوهی نخست به این نکته توجه داشته باشیم: داشتن یک ایده، در رده یک امری ارتباطی قرار نمی‌گیرد. و من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم؛ زیرا این یکی از سؤالاتی بوده که بسیار لطف کرده‌اید و از من پرسیده‌اید. می‌خواهم به…