مرور برچسب

هنر در ایران

حوزه سیاسی و بازار هنرهای قومی – ملی (بخش سوم)

راهكارهاي ويژه هنر در ايران در ايران ما با موقعيتي روبرو هستيم كه در آن توسعه‌نايافتگي اقتصادي – اجتماعي و طبعا سياسي واقعيتي انكار‌ناپذير و مورداعتراف چه مسئولان و چه مردم است. اين موقعيت خودحاصل يك گذشته پرتنش و تقابل‌هاي گسترده…