مرور برچسب

هنردرمانی

پاره‌های  اندیشه و هنر (۲۳): بر خط هنر و واژگان

سارا لاردی / روانکاو و متخصص هنردرمانی / برگردان ناصر فکوهی هنر در همه آواهای جهان هست؛ از یک آسایشگاه روانپزشکی بزرگسالان گرفته تا یک کارگاه هنری. هنر پیش از هر چیز یک فضا است، یک مکان  گشوده بر کسی که می‌خواهد زبان هنری خاص خود را در…

پاره‌های اندیشه و هنر (۵)

پاره‌های اندیشه و هنر(5) هنردرمانی / میشل دوفرن / برگردان ناصر فکوهی هنر شاید یک نوع درمان باشد. من در ده سالگی، با یک حکم استثنایی، وارد مدرسه هنرهای زیبا (بوزار) شدم. و باید بگویم با توجه به محیطی که در آن زندگی می‌کردم، اگر به…