مرور برچسب

همگرایی اجتماعی

به قبل باز می‌گردیم

گفت‌وگوی اینستاگرامی حسین گنجی و ناصر فکوهی، مجله مدیریت ارتباطات شماره ۱۲۰ ، اردیبهشت ۱۳۹۹ • آیا فکر می‌کنید کرونا چندان باعث نگرانی نیست و ما همواره این خطر را داشته‌ایم یا نه؟ نمی‌توانم بگویم کرونا باعث نگرانی نیست یا نباید باشد:…