مرور برچسب

هدفمند کردن یارانه ها

«دکترین شوک» و هدفمند کردن یارانه ها

پیش از هر چیز باید گفت که هدفمند کردن یارانه ها و نظم بخشیدن به اقتصادی که بیش از نیم قرن است که اصل و اساس آن درآمدهای نفتی است نمی تواند مورد توافق و تایید هیچ کسی که اقتصاد مدرن و سازوکارهای پیچیده آن را بشناسد، نباشد. در واقع، ورود…