مرور برچسب

نوآم چامسكی

گفتارهای عمومی (۱۱۶): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ نوآم چامسکی

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و شانزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 6 مرداد 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…