مرور برچسب

نمایه

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۵): نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ بخش پنجم / نمایه اسامی خاص: انگلیسی – فارسی این…