مرور برچسب

نماد و نشانه

جدال شکل و محتوا در عرصه عمومی

مقدمه مباحثی که در طول سال‌های اخیر بر سر شکل‌ها و ظواهر افراد و گروه‌های اجتماعی انجام گرفته است، گاه به چنان حدی از گسترش رسیده است که گویی شکل‌ها تعیین‌کننده‌ترین پدیده‌ها بوده و باید محتواها و معانی را در رابطه با آن‌ها…

برای بانوی نمادها: سودابه فضایلی

نمادها و آن‌گونه که سودابه فضایلی گاه سخن گفته است، «غرایب»، جهان خود را دارند: جهانی که راه یافتن به آن ساده نیست. زیرا راه‌ها و کوره‌راه‌ها، باغ‌ها و کوچه‌باغ‌ها، دروازه‌ها و درب‌های پنهان، گوشه‌های روشن و تاریک خود را دارند. از بیرون…

طوفان ِ سنت و تعلیق ِ مدرنیته

نگاهی دیگر به «شطرنج باد» محمد رضا اصلانی در گفتگو با ناصر فکوهی ۱- شما در یکی از نوشته‌هایتان به دو گونه خوانش ممکن درونی و برونی از یک اثر هنری (به نقل از پیر بوردیو) اشاره کرده‌اید، آیا می‌توانید این بحث را اندکی درباره شطرنج باد باز…