مرور برچسب

نقد رادیکال جهان مدرن

ایوان ایلیچ: نقد رادیکال جهان مدرن(۲)

ترجمه ناصر فکوهی بخش دوم ونهایی ابزار ارباب و جلاد انسان مثالی از حمل و نقل بیاوریم: «یک آمریکایی متوسط بیش از 1600 ساعت در سال را صرف خودروی خویش می کند. او در آن می نشیند حال چه حرکت کند، چه در حال توقف باشد یا آن را پارک کند…

ایوان ایلیچ: نقد رادیکال جهان مدرن(۱)

ترجمه ناصر فکوهی بخش اول ایوان ایلیچ در سال 1926 در وین اتریش، در یک خانواده کاتولیک زاده شد اما این کشور را به دلیل تبار یهودی مادرش در سال 1942 ترک کرد. پس از جنگ جهانی دوم که در آن پدرش را از دست داد، به تحصیل در رشته الهیات و…