مرور برچسب

نقاش بریتانیایی

موزه خیال (۲۰) / مالکولم مارلی (۱۹۳۱-۲۰۱۸)

مالکولم مارلی (1931-2018) مجسمه ساز و نقاش بریتانیایی  تصویر: گهواره تمدن با زن آمریکایی / 1984 دریا، آب و کشتی در همه ابعاد و از همه زوایا، حضوری پیوسته در آثار مالکولم مارلی(Malcolm A. Morley) دارند. او به مکتب اکسپرسیونیسم انتزاعی…