مرور برچسب

نفرت نژادی

عکس فوری (۲۷۸):   غزه و گتوی ورشو 

تاریخ همیشه تکرار می‌شود وهیچ کُنشی نیست که به یک واکنش، چه بلافصل چه در دراز‌مدت نیانجامد. انسان‌ها با نفرت و خشم و خشونت، کور می‌شوند و خود را به سرنوشتی شوم محکوم می‌کنند. همان سرنوشتی که مردم یهود یکبار در 1943 در گتوی ورشو، قربانیانش…