مرور برچسب

نفت

واکاوی نفت: رنـج اقتصـاد ایـران از سـه تـهدید در گفتگو با ناصر فکوهی

خداداد خادم از زمانی که نفت در ایران پدیدار شده دیدگاه‌های مختلفی در مورد رابطه آن با توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. برخی‌ها معتقدند که یک نعمت است و برخی‌ها معتقد به نقمت بودن آنند.در این زمینه و همچنین چگونگی ارتباط…

نفت عامل اصلی سیاست زدگی ایرانیان

هومن دوراندیش در گفتگو با ناصر فکوهی - فیلسوفان سیاسی قدیم انسان را حیوانی سیاسی می دانستند. آیا این تعریف هنوز هم در خصوص نسبت انسان و سیاست معتبر است؟ من فکر می کنم استناد به یونان باستان یا هر سیستم فرهنگی دیگری، بیشتر شکلی از زمان…

کافکا و نفت

این نوشته دو بخش دارد: یک بخش جدی و یک بخش غیر جدی، با بخش اول شروع کنیم: 1- بخش جدی شامل یک موقعیت است: بحران در جهان به حدی رسیده که مجله اکونومیست، روی جلد آخرین شماره خود (18 اکتبر 2008)، را به تصویر پلنگ تیر خورده و سوراخ سوراخ شده…

نفت، گردباد، زلزله

ظاهرا تنها قیمت بشکه های نفت نیست که در ما ه ها و روزهای کنونی روندی صعودی و شاید بازگشت ناپذیر را طی می کنند، شمار کشتگان گردباد میانمار(برمه) و زلزله چین که در روزهای گذشته اتفاق افتاده اند نیز دائما افزایش می یابد. نفت از مرز 126 دلار در…

آغاز خواب نوروزی

با وارد شدن به هفته آخر اسفند، روزنامه ها آخرین شماره های سال و سالنامه هایشان را منتشر می کنند، ادارات دولتی و خصوصی حساب هایشان را می بندند، کارگاه های ساختمانی از کار باز می ایستند و حتی بیمارستان های دولتی و خصوصی کار خود را کاهش می…