مرور برچسب

نظم

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۲۸): شکنندگی ِ دموکراسی 

یک تصوّردرباره «دموکراسی» مدرن این است: پایدارترین و کاربردی‌ترین ِشکل حکمرانی، موقعیتی «بازگشت‌ناپذیر» یا به سختی «بازگشت‌پذیر»؛ اما، داده‌های تاریخی معاصر، این موارد را تایید نمی‌کنند. دموکراسی یک نظام حکمرانی است یعنی ایجاد «نظم» و تقلیل…