مرور برچسب

نظريه نشانه

ژان لویی کالوه: بازی واژگان

 برگردان ناصر فکوهی ژان لويي كالوه (‌Jean Louis Calvet)، استاد زبان‌شناسي دانشگاه پرووانس فرانسه، در سال 2010 كتاب « بازي نشانه» (jeu de signe) را در انتشارات سوي (Seuil) به چاپ رسانده است. او پيش از اين كتاب جامعه زبان‌شناسي…