مرور برچسب

نظام طبقاتی

تاریخ شکنجه و سخت‌کُشی در گفتگو با ناصر فکوهی

گفتگوگر: آزاده میرشکاک 1-چرا تا پیش از قرن نوزدهم تعذیب متهم یا مجرم به شیوه هایی سخت و اصرار بر اینکه او باید مرگی در نهایت درد را تجربه کند و در ملاء عام به نمایش در بیاید همراه بود؟ درواقع فلسفه چنین شیوه ای از روش کیفر دادن…